Hur ska en uppsägning gå till?

Uppsägningen ska vara skriftlig. En uppsägning ska också vara sakligt grundad. Det innebär att arbetsgivaren måste redovisa varför en uppsägning är nödvändig. Sakliga grunder är arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl.

Guide: Har du rörlig lön? Här är 5 saker du måste ha koll på