Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester om du har arbetat hela året. Avtal kan ge längre semester. Säljare brukar till exempel få extra semesterdagar som kompensation om de inte har övertidsersättning.

Guide: Har du rörlig lön? Här är 5 saker du måste ha koll på