Hur många semesterdagar?

Fråga:

Jag undrar vad ni har i kollektivavtalet om antalet semesterdagar? Har man rätt till 30 dagar eller är det en förhandlingsfråga?

Svar:

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till 25 betalda semesterdagar per år, det vill säga fem veckor. Många kollektivavtal för tjänstemän ger arbetsgivaren och arbetstagaren möjlighet att avtala om 3 eller 5 extra semesterdagar (plus eventuell kompensation i lönesättningen) om arbetstagaren avstår från rätten till särskild övertidskompensation. Sådan förlängd semesterledighet är vanligt förekommande även när kollektivavtal inte föreligger. Våra medlemsenkäter visar att merparten av medlemmarna har mer än 25 dagars semester.