Hur får man använda företagets mobil?

Fråga:

Jag har vid anställningen fått ett muntligt ok att använda företagets mobiltelefon även för privata samtal. Nu vill företaget dra alla samtal som inte är gjorda under arbetstid. Kan jag motsäga mig det?

Svar:

Det är en bevisfråga i vilken utsträckning en anställd får ringa rena privatsamtal, den anställde har bevisbördan. Arbetsgivaren kan dock inte dra beloppet från den anställdes lön utan medgivande med hänsyn till lagen om arbetsgivares rätt till kvittning. Det kan bli skattekonsekvenser med ett sådant avtal, men det är en annan historia.