Hur blir förmånsvärdet om jag byter bil mitt i månaden?

Fråga:

Kommer att byta tjänstebil mitt i månaden, hur blir det med förmånsvärdet, får jag betala för båda eller vilken bil baseras förmånsvärdet på ?

Svar:

Om du under en månad disponerar olika bilar beräknas förmånsvärdet efter den bil som disponerats längst tid.