Hur beräknas semesterersättningen på rörlig lön?

Fråga:

Jag tjänade förra året 404 000 kr, 300 000 fast lön 104 000 rörlig. Hur mycket skall jag ha i semesterersättning? Kollektivavtal finns. Jag har 30 dagar semester inskrivet i kontraktet.

Svar:

Du behåller vanlig lön under ledigheten (vilket utgör merparten av semesterlönen) varpå du får semestertillägg 0.8% på fasta månadslönen, respektive 0.5% för den totala rörliga lönen som utbetalas under intjänandeåret.