Har jag rätt till provision under uppsägningstiden?

Fråga:

Jag har arbetat som säljare i 2 år och har nu sagt upp mig med en månads uppsägningstid. Min arbetsgivare har nu skickat hem mig och låter mig inte arbeta under uppsägningstiden. Jag har under min anställning haft en fast grundlön på 12 000 kronor och även haft en provision på cirka 12 000 kr/mån baserad på min försäljning.

Är det möjligt att min arbetsgivare bara behöver betala min grundlön, när det är han som förhindrar mig att arbeta ihop min provision?

Svar:

Du har rätt till både fast grundlön och provision under uppsägningstiden. Den fasta lönen och det senaste årets provision ska alltså ligga till grund för din lön under uppsägningsmånaden.