Har jag rätt till provision sedan jag slutat?

Fråga:

Jag har sagt upp mig som provisionssäljare. Nu undrar jag vad som gäller angående order som jag tar under min uppsägningstid men faktureras efter det att jag har slutat? Har jag rätt till provision på dessa order?

Svar:

Som huvudregel ska du ha provision på alla order som inkommer till företaget till och med sista anställningsdagen, oavsett om fakturering sker innan eller efter det att uppsägningstiden gått till ända.