Har jag företrädesrätt till ny anställning?

Fråga:

Har jag rätt till återanställningsskydd? Jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist som säljare och en vecka efter att jag slutat anställer företaget en ny säljare. I uppsägningen har jag ett års återanställningsskydd. Hur behandlas detta? Har man rätt till någon ersättning från företaget?

Svar:

Om du varit anställd i ett år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist har du företrädesrätt till ny anställning. Det innebär att arbetsgivaren inte inom en period av nio månader efter anställningens upphörande får anställa någon i den verksamhet som du varit sysselsatt i. Du måste dock innan ha meddelat arbetsgivaren att du gör anspråk på detta.