Gäller avtalad uppsägningstid?

Fråga:

I februari/mars ville den nye försäljningschefen skriva om mitt anställningsavtal. Det innehöll i stort sett inga större ändringar mot det tidigare förutom på en punkt, uppsägningstiden. Han ville ha 6 månader då han ansåg att jag var av betydande vikt för företaget. Jag vägrade först skriva på då jag tyckte den var orimligt lång, men gav sedan med mig. Nu har jag sagt upp mig. Jag har varit anställd sedan 1/8 1999. Gäller uppsägningstiden i avtalet? Styrs inte den av andra regler jag kan åberopa som sätter avtalet ur spel? Företaget har inget kollektivavtal vad jag vet.

Svar:

I enskilda anställningsförhållanden kan parterna avtala om längre uppsägningstider än vad anställningsskyddslagen (LAS) anger, bara de inte strider mot det kollektivavtal som kan finnas på arbetsplatsen. Jag utgår ifrån att den förlängda uppsägningstiden är ömsesidig, det vill säga att både du och arbetsgivaren har kommit överens om att iaktta denna. I så fall kan avtalet inte rättsligt angripas.