För lågt semestertillägg?

Fråga:

Har upptäckt att jag fått för lite semestertillägg under många år. Har fått 0,3% på provisionen istället för 0,5%. Hur många år kan jag hävda att jag vill ha retroaktiv ersättning, det handlar om c:a 5000 om året som jag fått för lite. Jag har ju litat på arbetsgivaren till 100%. Vilken skuld är min? borde jag haft bättre koll? Tacksam för råd innan jag diskuterar detta med arbetsgivaren igen!

Svar:

Hejsan, enligt 33 § semesterlagen skall talan väckas inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha fått den förmån som begäran avser, annars inträder preskription (semesteråret brukar sträcka sig t.om. 31 mars, du får därför räkna från den dagen och två år framåt).