Fast lön och provision, hur blir semesterlönen?

Fråga:

Vad säger lagen om semesterlön? Jag har både fast och rörlig lön. Hur ska procentsatsen vara enligt lagen?

Svar:

Semesterlönen är 12 procent av den lön du har tjänat in under året. Om du har fler semesterdagar än 25 ökar procentsatsen, 28 dagar ger 13,44 procent, 30 dagar 14,4 etc.

I lönen ska du räkna in fast lön, provision, övertidsersättning och semesterlön för sparad semester som tagits ut under intjänandeåret. Men observera att semesterlön som utbetalats under intjänandeåret, traktamenten och kostnadsersättningar eller förmån av fri bil inte ska räknas in.