Får jag provision under tjänstledigheten?

Fråga:

Jag jobbar på en hjälporganisation och många av mina bidragsgivare stödjer oss månadsvis ända upp till 12 månader. Det får jag provision för. Om jag vill prova på ett annat säljyrke har jag rätt till tjänstledighet i sex månader eftersom jag jobbat där i fem år? Men löper min lön på som vanligt under tjänstledigheten om bidragsgivarna betalar in och provisionen tillfaller mig?

Svar:

Du har inte rätt till tjänstledighet för att pröva ett annat säljyrke och inte heller till lön eller provision under eventuell tjänstledighet om inte du och din arbetsgivare kommer överens om detta.