Får jag provision om kunden går i konkurs?

Fråga:

Jag arbetar som säljare inom hårvårdsbranschen.Jag har en fast grundlön + 6% på allt jag säljer, 90% av budget förskottsbetalas varje månad sedan sker provisionsavstämningar två ggr/år.

I juni sålde jag för 172 000 kronor till en och samma kund, vilket ger en provision på 10 320 kr. Kunden som är en slipad herre sålde sin rörelse den siste september för att den 1 oktober sätta sitt företag i konkurs. Såväl inredning som produkter är borta och mitt företag kommer troligtvis inte att få betalt för detta. Kan mitt företag stoppa min provision på 10 320 kr på grund av att de inte fått betalt? Det ska tilläggas att det inte står något om detta i mitt anställningsavtal.

Svar:

Svaret på din fråga är kort och gott att om kunden blir insolvent och inte kan göra rätt för sig har du som säljare inte rätt till någon provison. Det är huvudregeln. Har däremot du och företaget avtalat om något annat, till exempel att du ska ha provision på allt som fakturerats oavsett om betalning sker eller inte så gäller naturligtvis det.