Får jag provision när avtalet sagts upp?

Fråga:

Jag arbetar som handelsagent och har nu sagt upp vårt avtal. Det upphör att gälla 1 november i år. Min huvudman påstår att jag inte kan få någon provision på det som faktureras efter årsskiftet. Kan det verkligen vara riktigt?

Svar:

Huvudregeln är att order som kommer in till och med 31 oktober ska krediteras dig även om fakturering sker senare. Detta kan även gälla order som inkommer efter detta datum under förutsättning att dessa huvudsakligen tillkommit genom ditt tidigare arbete (så kallad efterprovision).

Din huvudman kan inte ensidigt sätta någon tidsgräns för att få ut framtida provisioner. Att det sedan kan vara praktiskt att i vissa fall fastställa en deadine är en helt annan sak. Men då ska det ske i samförstånd.