Behövs uppsägningsskäl vid provanställning?

Fråga:

Jag har i sju år haft fast anställning som säljare. Jag har under hela denna tid visat goda resultat, och detta gjorde att ett annat företag kontaktade mig för att värva mig som säljare. Jag sade upp mig från min förra arbetsgivare och anställdes på prov. Därefter påbörjade jag min utbildning. Innan den ens var färdig så sades jag upp, utan motivering, och blev arbetslös. På omvägar har jag sedan förstått att uppsägningen sannolikt berodde på att företagets vd kände sig förbigången vid anställandet av mig. Det enda jag fått av företaget är en extra månadslön. Kan detta verkligen vara riktigt? Själv tycker jag att de agerat nästintill omoraliskt eftersom jag inte ens fått "chansen att misslyckas". Inte ett enda kundbesök hann jag utföra, och nu annonserar företaget efter en ny säljare till distriktet.

Svar:

Du har lämnat en fast anställning och börjat på en provanställning. Skillnaden mellan anställningsformerna är att arbetsgivaren i ett fast anställningsförhållande måste visa att det finns saklig grund för en uppsägning. Något sådant krav uppställs inte i ett provanställningsavtal. Arbetsgivaren behöver överhuvudtaget då inte uppge något skäl till varför den anställde sägs upp. Den kritik du kan rikta mot företaget baseras således inte på rättsliga grunder utan får hänföras till, som du själv anger, moraliska aspekter.