Är förmånsvärdet pensionsgrundande?

Fråga:

Är förmånsvärdet som läggs ovanpå lönen pensionsgrundande? Om det är upp till arbetsgivaren att bestämma detta - vilket är då det vanliga?

Svar:

Arbetsgivaravgifter tas ut på bilförmånsvärdet. Däremot ingår det inte i underlaget för den avtalsenliga ITP-premien. Arbetsgivaren kan alltså inte själv bestämma över detta.