För säljorienterade företag

Kollektivavtal har idag blivit en ”svensk standard”. En måttstock på att man som företag är en seriös arbetsplats, med struktur och tydliga villkor för alla anställda. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan kräver till exempel att företag ska vara kollektivavtalsanslutna för att de ska få söka nystartsstöd, lönebidrag och andra bidrag.
Tydliga regler för rörliga lönedelar

Länge har säljare omfattats av kollektivavtal för tjänstemän som saknar särskilda villkor om rörlig lön, som till exempel provisionsberäkning och redovisning. Under de senaste åren har Säljarnas fått fler och fler förfrågningar om kollektivavtal från företag med säljorganisationer som tillämpar rörlig lön, som provision och bonus. Därför har vi på Säljarnas tagit fram Säljaravtalet.

En kvalitetsstämpel som förenklar

Förutom att man som kollektivanslutet företag får en "kvalitetsstämpel" och kan söka olika bidrag så förenklar ett kollektivavtal avsevärt. Många av de förhållanden som man som arbetsgivare annars måste komma ihåg att skriva in i ett anställningsavtal är redan reglerade i och med ett kollektivavtal. Det gör att eventuella meningsskiljaktigheter med anställda minskar, och vid förhandlingar enligt §11 i MBL (som alla arbetsgivare är skyldiga att följa) har man bara en förhandlingspart istället för flera. Det förkortar informationsvägen mellan företaget och de anställda.

Tycker du att Säljaravtalet låter intressant?

Säljaravtalet är i första hand framtaget för företag där säljarna utgör en stor del av företaget, och där rörliga lönesystem som till exempel provision och bonus är vanliga. Men precis som säljare kan omfattats av kollektivavtal för andra tjänstemän, kan naturligtvis Säljaravtalet även andra tjänstemän utan rörlig lön innefattas. Den huvudsakliga skillnaden i jämförelse med andra kollektivavtal är att Säljaravtalet även innehåller tydliga regler för rörliga lönedelar.

Kontakta Säljarnas Jurister, så svarar vi på dina eventuella frågor.