Utbildning

"De försöker kringgå arbetsrätten"

På fackförbundet Säljarnas tycker man att eleverna i reportaget om Arndts Sales Academy borde ha fått betalt för utfört arbete. Därför har de nu bestämt sig för att pröva frågan rättsligt.

Mikael Arndt svarar på kritiken

Mikael Arndt tycker att i jämförelse med andra utbildningar inom försäljning så håller deras hög kvalitet.

Studier eller oavlönat arbete?

”Får man göra så här?” undrade en grupp elever från en säljutbildning. De upplevde att det som kallats ”Sveriges främsta utbildning” inte bara påverkade dem mentalt, utan var också snarare obetalt arbete än utbildning. Nej, det får man inte, menar fackförbundet Säljarnas, som nu driver frågan rättsligt.

»Att studera mitt i livet var som en vitamininjektion«

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som till stora delar riktar sig till redan yrkesverksamma. Åtta av tio som påbörjar en säljutbildning har redan en anställning. En av dem är Max Strifors som mitt i karriären valde att sätta sig i skolbänken igen.

Certifikat för säljare snart verklighet

Ett nationellt certifikat för säljare ska höja yrkets status. Det tror och hoppas Säljarnas Riksförbund.

Nu ska statusen höjas

Kvaliteten på yrkeshögskolans säljutbildningar har genom åren varit väldigt skiftande. Nu kan en mer enhetlig utbildning vara på gång. Regeringen inför nya skärpta regler samtidigt som en europeisk utbildningsstandard börjar gälla. Yrkesförbundet Säljarnas å sin sida hoppas att ett yrkescertifikat ska var lösningen.

Mer sälj i nya gymnasieskolan

Försäljning ska in på schemat på flera av de nationella gymnasieprogrammen, det föreslås i den statliga gymnasieutredningen.

3 000 säljare ska drillas

Med Next Generation Scania gör den anrika lastbilstillverkaren sin största satsning någonsin. Samtidigt investeras många miljoner på säljträning i nära 70 länder, på 26 olika språk, för att rusta säljkåren inför den nya utmaningen.

Få får relevanta jobb efter säljutbildningen

Nio av tio som går en säljutbildning inom yrkeshögskolan har arbete ett år efter examen. Men bara tre av tio har ett jobb inom det område de har utbildat sig för. Nu utreder Myndigheten för yrkeshögskolan hur väl utbildningarna stämmer med arbetslivets krav.

Elva nya säljutbildningar

Elva nya yrkeshögskoleutbildningar till företagsförsäljare har fått tillstånd att starta under läsåret 2016/2017.

Stora utmaningar för säljutbildningarna

Intresset för att bedriva säljutbildningar inom yrkeshögskolan är fortsatt stort, trots att få utbildningar har beviljats tillstånd att starta de senaste åren.

Färre nya säljutbildningar

Åtta nya säljutbildningar inom Yrkeshögskolan har beviljats tillstånd att starta nästa läsår. Det är en tredjedel så många som förra året.

Coachning mer lönsamt än utbildning

Många arbetsgivare erbjuder sina säljare vidareutbildning. Men en satsning på utbildning leder inte alltid till förväntat reslutat för företaget.

Utbildning viktigast för KAM

För arbetsgivarna är utbildning inte alltid det som väger tyngst när en ny medarbetare ska rekryteras. Personliga egenskaper och erfarenhet är också viktigt. Men bristen på erfarna säljare gör att utbildningsbakgrunden blir allt mer avgörande.

En fråga om status

Säljare är en yrkeskår med relativt lite yrkesutbildning. Ett skäl är att försäljning som ämne i stort sett har saknats i det reguljära utbildningssystemet. Varken på gymnasiet eller på högskolan har försäljning slagit sig in som disciplin. Men nu verkar en förändring vara på gång