Upphandling

Så stor är statens kaka

Den offentliga sektorn köper varor och tjänster för över 800 miljarder kronor årligen. Och en överraskande stor del av kakan går till småföretag. F...

Nya enklare regler verklighet först 2017

Nya regler som ska förenkla den offentliga upphandlingen skulle ha införts i april i år, men kan nu bli verklighet tidigast 2017. Sverige riskerar...

Gräns för direktupphandling höjs

Regeringen föreslår nu att gränsen för myndigheters direktupphandling höjs från dagens cirka 270 000 kronor till 505 800 kronor.

Så fattar företag sina inköpsbeslut

Du har mycket att vinna på att analysera din kund lite närmare, innan du väljer hur du ska paketera ditt erbjudande och vilken säljmetod du ska anv...

Så tänker en inköpare

Den ökande globala handeln tvingar många företag att se över sina inköpsfunktioner i jakten på kostnader. Resultatet är ofta högt utvecklade inköps...

Utökat stöd vid offentliga upphandlingar

Nu ska det bli lättare att få hjälp vid offentliga upphandlingar. Kammarkollegiet har öppnat en helpdesk dit både leverantörer och upphandlande myn...

Abakus räds inte offentliga uppdrag

På reklambyrån Abakus i Stockholm brinner man för försäljning. Offentliga upphandlingar är ett sätt att få in nya uppdrag. – Det gäller att lägga a...

Med staten som kund

En djungel av snåriga frågor eller en möjlighet till nya affärer – offentliga upphandlingar kan vara både och.