Hjälp mig beräkna min sjuklön

Hur ska min sjuklön beräknas när jag har både fast och rörlig lön?

Petra

 Hanna svarar:  
Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön för de första 14 dagarna av din sjukfrånvaro, med undantag för karensdagen. Numera beräknas karensavdrag på samma sätt, oavsett när under dagen du påbörjar din sjukfrånvaro.

Du ska dock inte vidkännas något avdrag avseende din förmedlingsprovision, det vill säga provision som flyter in på grund av din personliga arbetsinsats. ”Karenseffekten” uppstår genom att någon order inte kan förmedlas av den sjukfrånvarande denna dag, vilket innebär en inkomstförlust längre fram i tiden.

Vad gäller direktprovision – det vill säga provision som inkommer utan direkt koppling till arbetstagarens arbetsinsats, är denna provision att likställa med fast lön och du har inte rätt till den typen av provision under din karensdag. 

Jag vill också passa på att uppmärksamma att med anledning av corona har du, om du erhållit karensavdrag under perioden 11 mars 2020–28 februari 2021, möjlighet att retroaktivt ansöka hos Försäkringskassan om ersättning för karensavdraget som din arbetsgivare gjort.

Sjuklönen under dag 2–14 beräknas på 80 procent av din ordinarie månadslön. För en säljare med både fast och rörlig lön ska sjuk-lönen baseras på både den fasta månadslönen och den
beräknade genomsnittsinkomsten per månad av de rörliga lönedelarna. Här inräknas alla typer av rörlig ersättning, både förmedlingsorder och direktorder. Detta är en kompensation för att säljaren under sin sjukfrånvaro inte har möjlighet att ta upp några nya order som ger ”klirr i kassan” längre fram. Det blir ju annars, förr eller senare, en ordersvacka eftersom säljaren inte kunnat hålla ”ordergrytan kokande”.

Genomsnittsberäkningen beträffande de rörliga lönedelarna görs vanligen utifrån årsgenomsnittet, men det är i många fall en god idé att avtala om hur genomsnitts-
beräkningen ska göras.

Det är viktigt att notera att sjukavdrag inte ska göras på eventuella förmedlings-provisioner som inkommer under sjukperioden. Anledningen till detta är att dessa provisions-utbetalningar hänför sig till arbete som arbetstagaren utfört innan sjukperioden.

 

Vad är kriterierna för en rea?

Jag funderar på vad som är definitionen på en rea. Ska prissänkningen till exempel vara på en viss nivå?

Joseph

 Karl svarar:  
Ja, man vill ju undvika att falla för erbjudanden som inte är så bra som de verkar!

Här får du några råd att ha i minnet.

För att räknas som rea ska varorna ingå i butikens ordinarie sortiment. Det går alltså inte att ta in tillfälliga varor och kalla det rea, även om priset är nedsatt.

Rean ska också pågå under en begränsad tid och priserna ska vara betydligt lägre än normalt.

Det får inte heller kallas rea att sälja ett fåtal varor till lägre pris, om det är uppenbart att dessa inte kommer att räcka till under kampanjen.

Det händer att butiker höjer priserna en kort tid för att sedan sänka dem igen och kalla det rea. Det händer också att butiker anger ett högre ordinarie pris än det rätta. Detta är förstås inte tillåtet eftersom det inte är en egentlig rea och dessutom vilseledande.

Mitt bästa råd kanske är lite tråkigt men; planera dina inköp. Kolla upp ordinarie pris och jämför med andra försäljningsställen, vare sig du handlar online eller i butik. Då minskar risken för att du köper varor som inte är så billiga som det verkar. Märker du att en butik använder sig av rea på fel sätt kan du informera Konsumentverket om det.

Tänk också på att butiker kan ha andra villkor för bytesrätt och öppet köp under en rea och det är upp till dig som konsument att kontrollera vad som gäller. Kom också ihåg att du har rätt att reklamera felaktiga varor, även om de är sålda på rea eller någon annan kampanj.

 

Läs gärna mer på helpforsakring.se

 

Hur ska jag klara budget?

Förra året sålde jag mer än budget, precis som jag gjorde året dessförinnan och året innan det. Men nu har den nya ledningen satt budgeten på en löjligt hög nivå, eftersom de menar att jag har många kunder med ”potential”. Det är klart att de har potential, annars skulle de ju inte vara kunder!?  Det finns inte en chans att jag kommer att klara mina mål. Det här har gjort att jag börjar tappa motivationen. Vad jag ska jag ta mig till? Be mig inte prata med ledningen, det har jag redan gjort, och det ledde ingenstans.

Arg och ledsen

 

 Helena svarar:  
Att sätta en budget baserat på potentialen för aktuell försäljningspipeline är varken praxis eller att rekommendera.

En säljares budget brukar naturligt höjas några procent varje år som del i ett företags framåtmarsch, och detta baseras oftast på en redan fastställd årlig ökning från förra årets budget. Denna procentsats kan såklart variera från företag till företag, men att jobba med höjningar uppemot 20 procent per år är inte ovanligt.

För att möjliggöra detta bör dock företaget erbjuda dig kontinuerlig vidareutbildning för att du ska bli skickligare och tryggare i att göra fler och större affärer. Det tycker jag du ska ställa som krav.

Om du upplever att ledningen inte ger dig möjligheter att utvecklas, finns det många företag idag som söker säljare och det går alltid att söka sig vidare.

Bestämmer du dig ändå för att ta den nya budgeten är mitt tips att hitta sätt att göra större affärer, snarare än fler. Kan du skapa längre avtal med mängdrabatt för kunden? Hitta kunder med större budgetar? Oftast är det enklare att stänga större affärer än att jaga småordrar. Lycka till!