Under 2019 låg snittlönen för en säljare på 51 234 kronor. Förra året hamnade den istället på 47 202 kronor. Ett tapp på nära åtta procent.

Mycket är sig likt i försäljningslönebarometern från tidigare år, den stora skillnaden är att den samlade lönenivån är tillbaka på den nivå som var 2017.

– Men jag hade nog trott att tappet skulle ha kunnat bli ännu större, säger Patrik Nordkvist på Försäljningschefen Sverige, som tillsammans med Säljarnas ligger bakom undersökningen.

Det betyder däremot inte att alla säljare förlorat i lön. En av fyra har ingen rörlig lön alls. De har fått sina avtalsenliga lönehöjningar under 2020. Men det betyder i sin tur att de som tappat i lön faktiskt kan ha tappat betydligt mer än åtta procent.

– Det är bonusar och provisioner som står för hela nedgången. I förra årets lönebarometer var den rörliga andelen 19 procent, nu är den elva. Förut fanns en grupp som kunde få väldigt stora bonusar. Nu är det betydligt färre som får jättebonusar, säger Patrik.

Exakt varför det är så vet han inte säkert. Men han har sina funderingar. It-branschen låg tidigare lönemässigt långt över många andra branscher, idag är skillnaden mindre.

Många gånger kan det i bonusavtal stå att om företaget inte gör vinst så delas ingen bonus ut alls, eller att man får bonus först om företaget vuxit med ett visst antal procent. Inom it-branschen finns det företag som vuxit med 20–30 procent per år, men om ökningen nu minskat kanske bonusarna uteblir helt.

Säljarnas ordförande Jan Zetterström är också inne på att det är ett betydligt större tapp än åtta procent för vissa säljargrupper.

– Har du sålt handsprit under året har det nog gått väldigt bra, men säljare av utrustning till restaurangkök har haft det väldigt tufft. Så differensen är större nu och det är viktigt att ta med sig i diskussionen. Hos oss märks pandemin bland annat genom att juristerna fått många frågor om att göra om provisionssystemen, säger han.

Men man ska akta sig för att dra några slutsatser kring bolagens utveckling mot bakgrund av lönerna. Branscher med traditionellt låg andel rörlig lön visar inget större tapp i enkäten, trots att många företag kan ha det svårt.

Eftersom de största provisionerna och bonusarna historiskt varit vanligare för säljare med lång erfarenhet betyder det också att det är i de högre åldersskikten som sänkningarna blir som allra störst.

 

Fakta om försäljnings-lönebarometern:

Enkäten görs genom ett samarbete mellan Försäljningschefen Sverige AB och Säljarnas och genomfördes januari–februari 2021. 3 968 personer svarade.

De svarande som varit permitterade någon del av året har angett den lön som de skulle haft i normala fall (fasta delen).