Måste jag dela med mig av tjänstebilen?
För en tid sedan fick jag äntligen en tjänstebil, vilket underlättar mitt arbete betydligt. Jag skattar och betalar privatmilen för bilen, precis som man ska. Nu vill min arbetsgivare att mina kollegor också ska kunna använda bilen i tjänsten de dagar jag inte har kundbesök. Det känns konstigt, tycker jag, men vågar inte säga nej. Har min arbetsgivare rätt att göra på det här sättet?
Ida

Gabriel svarar: Enligt min mening är det här upplägget inget att rekommendera. Om flera anställda, som inte är varandra närstående, har tillgång till samma bil är det viktigt att dokumentera att endast en av dem har rätt att bruka bilen privat (och givetvis också att endast den personen faktiskt brukar den privat). Annars riskerar bilförmån att uppstå för var och en av dem som brukat bilen privat.
Givetvis ställer det också till olägenhet för dig – även om förmånsbilen juridiskt sett är arbetsgivarens egendom att disponera, skapas ju inte sällan en anknytning till bilen som upplevs som ”ens egen” (och följaktligen att man inte gärna delar den med andra). Huruvida arbetsgivaren har möjlighet att ”tvinga” dig att acceptera detta upplägg beror på villkoren i eventuella avtal eller policy om förmånsbil, men i de flesta fall torde det inte låta sig göras.

Vad göra om renoveringen drar ut på tiden?

Jag har anlitat en hantverkare för ett renoveringsarbete, vad har jag för rättigheter om renoveringen blir försenad?

Eduard

Karl svarar:  Som konsument skyddas du av konsumenttjänstlagen om du anlitar en näringsidkare för att utföra en hantverkartjänst.

Om något av följande har inträffat anses det vara försening, eller ”dröjsmål”:

  • Uppdraget har inte avslutats inom den tid som har avtalats, utan att det beror på dig som kund.
  • Uppdraget har inte avslutats inom den tid som är skälig med hänsyn till vilket arbete som skulle utföras.
  • Näringsidkaren har inte påbörjat arbetet inom utsatt tid eller följer inte en utsatt tidsplan.

Utan ett skriftligt avtal är det svårt för en kund att visa att företaget tagit för lång tid på sig. Det är dock inte ovanligt att arbeten påbörjas utan en tidsplan. Men vad får du göra om ett företag är i dröjsmål? Du får kräva att företaget gör klart arbetet. Företaget får bara vägra att göra klart arbetet om det finns stora hinder som de inte kan övervinna eller om det skulle innebära stora kostnader.

Om du drabbats av kostnader på grund av dröjsmålet, som företaget ska ersätta dig för, får du hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att du ska vara säker på att få ersättningen.

Om förseningen är av väsentlig betydelse kan du ha rätt att häva hela eller den del av avtalet som återstår. Hävning innebär att tjänsten ska avslutas och att företaget inte har rätt till betalning för den del som hävs.

Läs gärna mer om dina rättigheter på helpforsakring.se

Karl Liljeholm

Karl Liljeholm

Hur får jag fler återkommande kunder?

Jag är en säljare inom eventbranschen som avundsjukt ser hur mina kollegor jobbar med återkommande kunder medan jag ständigt får skaffa nya. Jag tycker att jag är trevlig mot kunderna och levererar bra mot målen, men jag får jobba halvt ihjäl mig då jag alltid måste börja om från scratch. Hur ska jag göra för att kunden ska komma tillbaka?

Desperat

Helena svarar:  Att ständigt hitta nya kunder är en krävande process som tar mycket energi och du har helt rätt i att det är jobbigt.

Du skriver att du ”är trevlig mot kunderna”. Jag skulle vilja att du funderar över hur du definierar ordet trevlig. Är det att alltid med ett leende göra som kunden vill, utan ifrågasättande eller motstånd och att alltid vara kunden till lags? I mina ögon är det på gränsen till ren kundservice, medan jag antar att din roll är mer av en projektledande roll där kanske inte trevlighet är vad som får dem att välja dig igen, utan din förmåga att utmana deras tankesätt, tvivla, diskutera (ibland hetsigt), komma med förbättringsidéer och driva processer med tydlighet utifrån din expertis. Skippa ett par procent av ”kunden har alltid rätt”-tänket och våga ta en mer aktiv roll i projekt-arbetet och se vilka resultat det ger. Jag tror du kommer att bli glatt överraskad över den uppskattning du får!

 

Helena Lehmus

Helena Lehmus