”Dra åt helvete” är en order från den nya generationen, slår Per Holknekt och Karin O’Connor fast i nyutkomna boken The moneyfest som de skrivit tillsammans. Hur gör man som då säljare för att vinna kunden? Per Holknekt pekar på två viktiga delar:

– Den ena är riktningen i säljprocessen. Tidigare presenterade säljaren ett smörgåsbord av produkter. Idag har vi större flexibilitet i produktionsledet, oavsett om man säljer digitala eller fysiska produkter, vilket ger större möjlighet att anpassa produkten efter kunden. Så riktningen har bytt plats. Nu måste säljaren anpassa sig efter kundens behov. Då måste man som säljare idka större lyhördhet.

Den andra delen är att relationen är den nya affären, säger Per Holknekt och fortsätter:

– Det finns en ny kravbild, en dra åt helvete attityd. Förr kunde företagen komma undan med nästan vad som helst. Men genom sociala medier kan företag som sysslar med oegentligheter sänkas snabbt. År 2000 presenterade Forbes världens 500 mest framgångsrika företag. Av dem är hälften borta idag. En simpel analys visar att de som gör gott för samhället är de som får vara kvar. De med smuts i byken försvinner.

Per medger att han själv fnyst åt den unga generationen, men att han nu sett hur deras synsätt smittar av sig på äldre, som också börjar ställa krav på hållbarhet – och det påverkar marknaden på allvar. Tidigare dyra marginalprodukter med ren tillverkning har blivit nya breddprodukter som alla vill ha. 

Per: Förtjäna kunden

  1. Skapa ett varumärke som representerar något gott för världen. Attrahera både arbetskraft och kunder. Imagen blir allt viktigare för kunden.
  2. Bolag behöver inte göra underverk, men upphöra med att göra icke-underverk. Se över produktion, leverantörskedjan – hela vägen.
  3. Sätt dig på låga hästar. Bjud inte in från för höga hästar, folk kommer inte upp. Det ska vara enkelt för kunden.
  4. Sluta sälja – köpskapa! Att skapa köp handlar om att lyssna – hur har kunden det idag?