Kundskydds- och konkurrensklausuler i anställningsavtal är tänkta att hindra dig från att, om du slutar din tjänst, ta med dig arbetsgivarens kunder till en ny arbetsgivare eller till ett eget företag. Säljarnas förbundsjurister får återkommande ärenden där tidigare arbetsgivare menar att säljare har brutit mot klausulerna.

– Om du innan du slutar skriver ett allmänt utskick till alla dina kunder från jobbmejlen och säger ”tack för den här tiden, framöver finns jag på företaget XX som har finfina erbjudanden” är det inget snack om saken. Det är ett flagrant brott mot regelverket, menar Wilhelm Kaldo, jurist hos Säljarnas.

Det blir svårare med frågan om kundregister. Ett kundregister är likställt med en företagshemlighet, så det får du inte ta med dig när du slutar på en arbetsplats.

– Men många säljare blir kompisar med sina kunder på Linkedin och Facebook. Då har du egentligen lagt upp en extern databas. Vad händer då om du går ut på Linkedin i ett öppet inlägg och skriver ”nu slutar jag på företaget XX och börjar på YY”? I praktiken är det lite samma sak som att skicka mejl till alla, säger Wilhelm Kaldo.

Och vad händer då om kunder hos din tidigare arbetsgivare hör av sig och vill fortsätta göra affärer med dig som säljare, utan att du aktivt sökt upp den personen? Än har Linkedin som kundregister inte prövats rättsligt.

– Men jag tror att det bara är en tidsfråga, säger Jan Zetterström.

Wilhelm Kaldo håller med. Även om en kundklausul aldrig kan binda en tredje part, dina kunder, är han ändå inte helt övertygad om att arbetsgivarna kommer att låta bli att försöka komma med ytterligare begränsningar.

Han uppmanar därför dig som säljare att spara all upptänklig dokumentation kring om en tidigare kund kontaktar dig via sociala medier efter att du bytt arbetsplats.

Eftersom kundklausuler och konkurrensklausuler nästan alltid är kopplade till vite är risken att enskilda säljare avvisar tidigare kunder trots att de själva inte gjort något fel. Bara att det finns den typen av skrivelser i avtal gör att folk avstår från att bryta mot dem, även om de är oskäliga, menar Wilhelm Kaldo och fortsätter:

– Det är det här som är så spännande med den här nya världen, när internet kom tänkte alla att det kommer att bli så stor personlig frihet. Och det är det. Men det tycker förstås inte arbetsgivare om då det ökar konkurrensen.

Både Wilhelm Kaldo och Jan Zetterström skulle vilja se att såväl kund- som konkurrensklausuler slopas eller åtminstone begränsas. Speciellt kundklausulen, eftersom den enskilda säljaren inte ens får ersättning för den begränsning som klausulen innebär.

– Det är intressant att man skriver den här typen av klausuler, men jag tror inte att de kommer att ha någon betydelse längre fram, säger Jan Zetterström.

Wilhelm Kaldo

Wilhelm Kaldo