”Verksamheter där medarbetarna åker mycket tjänstebil, bjuder på luncher, har konferenser och försöker nå sina försäljningsmål – den typen av verksamheter tror jag kommer att ritas om i grunden.”

Så sa Anders Parment, universitetslektor och forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, i DN i somras i en artikel om hur olika branscher kommer att klara coronakrisen. Sälj ringde upp för att be honom utveckla resonemanget.

Ska vi glömma tjänstebilen nu, Anders?

– Färre kommer att ha tjänstebil. Men det har inte bara med corona att göra. Bil har generellt fått lägre status än tidigare. Färre tar körkort och det är billigare med privatleasing. Samtidigt är många företag måna om att redovisa låga utsläpp och då kanske det är svårt att erbjuda bilar som säljare gillar. 

Hur kommer framtidens säljmöten att se ut?

– Fler möten på nätet, helt enkelt. Jag märker redan nu att många möten blir digitala, inte på grund av risk för smittspridning i första hand utan för att det är billigare och smidigare.

Säljare har traditionellt jobbat mycket baserat på personliga relationer. Hur fixar man det om man inte träffas?

– Man ska träffa viktiga personer, men kanske fyra gånger på ett år istället för tolv. Det kommer absolut att bli kick-offer, men färre och färre konferenser.

Finns det en generationsklyfta i hur lätt man anpassar sig?

– Ja, det tror jag. Många äldre säljare känner sig hotade. Det hänger också ihop med att kvalifikationskraven på säljare har ökat med tiden och den utvecklingen tror jag kommer att förstärkas. Många kommer att få jobba hårt för att hänga med och behålla sina jobb nu.

Hur ser framtidens säljorganisation ut, tror du?

– Den kommer att vara slimmad, med färre men mer kvalificerade säljare, som kommer att bli allt viktigare. Men jag vill verkligen poängtera att det är superviktigt med säljare och kommer alltid att vara. Jag har just haft möte med bilföretag som vill att man ska ”klicka hem en bil” på nätet. Men det tror jag inte på. Jag tror att kunden behöver en säljare. Och säljaren behöver prata med kunden för att bygga en relation. Så säljare är superviktiga.