När jobbet förändras eller försvinner på grund av coronakrisen, när vi inte längre kan resa och umgås som förr, längtar allt fler av oss ut i naturen. Och det är inte så konstigt. Vi är gjorda för att röra på oss och vistas i friska luften. På semestern, som i år kanske blir hemma, ta dig ut till närmaste skogsdunge eller vandringsled. Du kommer att få distans till både minimerade kundstockar och pandemin. Och med stor sannolikhet, ny kraft att sälja. Det här med att vi mår bättre när vi är i naturen är inget hittepå, det finns vetenskaplig grund för att den ger goda effekter på oss.

En som dagligen arbetar med naturen som verktyg för att få människor att må bättre är Petra Ellora Cau Wetterholm, legitimerad psykolog, meditations- och mindfulnessledare och natur- och skogsterapiguide.

– I Sverige och några ytterligare länder har det visat sig att vi har en unik relation till naturen, säger hon. Vi är uppvuxna med en sorts självklarhet att skogen finns där för oss, både för att leka i och som ett slags tröst och tillflykt. Men det är på senare tid som de mer vetenskapligt studerade positiva effekterna av stilla vistelser i kontakt med naturen blivit kända.

Denna forskning har sitt ursprung i Japan. På 1980-talet steg ohälsan där ungefär som den senare gjort i större delen av västvärlden. En del japaner blev inte bara utbrända, de avled av överarbete och stress. Japanska myndigheter identifierade bristen på naturkontakt som en av orsakerna till att storstadsborna tappat balansen i tillvaron. Det var här forskningen tog fart och med resultaten som grund inrättades särskilda hälsoparker runt om i Japan där invånarna skulle kunna återhämta sig. De japanska parkerna var en del i ett hälsoprogram som Japan lanserade inom ramen för shinrin-yoku, en metod som bygger på att återställa relationen mellan människan och naturen. Shinrin-yoku betyder skogsbad, direkt översatt till svenska. Skogsbad har alltså inget med simning att göra, utan handlar om att uppleva naturen med alla sinnen.

Det de japanska forskarna kom fram till, och som deras efterföljare forskat vidare på, är att skogen medverkar till en rad positiva medicinska effekter på människan. Till exempel: sänkt blodtryck, minskad ångest och depression, minskad halt av stresshormoner. Inte dumt för en stressad säljare, eller hur? Dessutom hjälper skogen till med att öka vår energi, förbättra vår kognitiva funktion och stärka vårt immunförsvar. En del av förklaringen är rent biologisk, det handlar om ämnen som växter avger, som jorden innehåller och effekten av naturliga ljud, rörelser och att vara i relation till allt detta. Ett exempel: Träd avsöndrar fytonsider, ett slags oljebaserade ämnen som bland annat medverkar till att stärka människans immunsystem.

– Studier tyder på att fytonsider påverkar vårt immunförsvar positivt rent generellt, säger Petra Ellora Cau Wetterholm. Fytonsiderna verkar med andra ord kunna bidra till att vi ska hålla oss friska.

Därför skulle det inte vara så tokigt om vi då och då kramade ett träd när vi är ute. För Petra Ellora Cau Wetterholm är kontakt med träd något hon tycker är viktigt på sina många och långa skogspromenader.

– Jag lutar mig mot, kramar om eller bara sitter invid ett träd. Eller så lägger jag händerna mot jorden. Det kallas populärt för grounding, att ha kroppskontakt med jordens yta. Ett annat sätt är att gå barfota. När vi har kontakt med jorden förändras, enkelt uttryckt, laddningen i kroppen. Vi behöver förstå det som är mest självklart, att vi människor är naturorganismer som lever av och i kontakt med det naturliga på flera nivåer.

Man skulle alltså kunna säga att naturen laddar oss med balans och energi, ungefär som när vi laddar vår dator med hjälp av en adapter.

Allt fler svenskar har blivit nyfikna på naturterapi och skogsbad. Petra Ellora Cau Wetterholm har de senaste åren anpassat och vidareutvecklat skogsbadet till en svensk och skandinavisk form och arbetat fram ett behandlingsprogram för stress och utmattning. Hon tar regelbundet med sig både allmänheten och sina patienter ut till Nackareservatet utanför Stockholm för att skogsbada.

– Efter ett skogsbad inser man att det händer något med oss när fler sinnen än syn och hörsel involveras.

4 skäl för dig som säljare att vistas i naturen under krisen:

- Du får distans till jobbet.
- Skogen har goda effekter på hälsan och välbefinnandet.
- Kroppen är gjord för att vandra utomhus, inte för att sitta vid dator.
- Du upplever en känsla av närvaro, som du kan ta med dig till nästa kundmöte.

 Nyfiken på skogsbad?

Så här kan det gå till när psykologen och skogs- och naturterapiguiden Petra Ellora Cau Wetterholm guidar deltagare genom ett skogsbad. Testa du också!

  1. Vidga synfältet. Vandra mycket långsamt samtidigt som du låter synfältet vara så öppet som möjligt. Lägg märke till rörelser, former, färger, ljus och skuggor.
  2. Stå stilla medan du blundar. Snurra sedan långsamt runt och känn med din kroppsradar i vilken riktning det känns bra att stå. Öppna ögonen. Gå i den riktningen och se vad du upptäcker. Våga lita på din egen känsla.
  3. Hitta ett favoritställe. Kanske vid ett träd eller en sten som du tycker mycket om. Var i stillhet och ge akt på dina -sinnesintryck där i cirka 20 minuter. När fåglar och djur vant sig vid dig blir skogen en annan upplevelse, du blir en del av den på ett nytt vis.