Trots att telefonen gått varm, du har besvarat otaliga mejl och mötena har avlöst varandra är knappt hälften av att-göra-listan avbockad när det är dags att slå igen datorn på eftermiddagen.

Känns det bekant?

Ett gränslöst arbetsliv i kombination med slimmade arbetsplatser och otydliga direktiv om vad du faktiskt ska åstadkomma gör att du mer sällan känner dig tillfredsställd efter en avslutad arbetsdag. Snarare leder det till att du får mindre gjort och att du mer troligt bränner ut dig själv.

Det hävdar motivationskonsulten Anna Zetterberg som är aktuell med boken ”Stressa hjärna – gör stressen till en positiv kraft”.

För stress i sig är inget negativt, den hjälper dig att vara på tårna tills affären är i hamn, poängterar hon.

– Stress är en kraft som utlöses av utmaningar vi stöter på i livet, i smått och stort. Det kan vara allt från hur du ska ta dig till jobbet, hur du ska hantera varje enskilt mejl, lösa dagens alla uppgifter och möten, hur du ska bemöta en förfrågan, en kund eller en besvärlig leverantör, till större utmaningar som att du behöver öka din försäljning eller lönsamhet eller förhålla dig till en organisationsförändring, eller en ny chef som du inte drar jämnt med. 

För att stressen ska fungera som en positiv kraft i ditt säljande behöver du ha koll på läget, veta hur du ska lösa situationen, vara motiverad och ha disciplin nog att hantera varje enskild uppgift eller utmaning. Annars får stressen motsatt effekt.

Många säljare har möjligheten att själva lägga upp arbetsdagen. Det skapar frihet, vilket är positivt för hälsan. Samtidigt ställer det krav på självdisciplin – en utmaning som kan driva på känslan av destruktiv stress.

Men vi är alla olika. Medan vissa behöver en tydlig planering för att känna kontroll och därmed trygghet i att lyckas nå sina långsiktiga mål, tar andra det mer som det kommer och har lättare att koppla av, även om de inte har fullständig kontroll. 

– De som tar det som det kommer håller i regel längre och mår ofta bättre eftersom de inte kör slut på sig själva. En nackdel kan vara att de inte lyckas hålla löften och därmed gör både sig själva och andra besvikna. Det gäller att hitta en god balans här, säger Anna Zetterberg.

En annan stressfaktor är otydliga förväntningar.

Kanske din arbetsinsats inte mäts efter prestation eller resultat, eller så är du osäker på vilken marknad du ska bearbeta, eller så känner du dig otrygg om det är okej att koppla ner jobbet när du vill vara ledig. Något som gör att du tenderar att jobba mer för att optimera din säljinsats.

– Otydliga förväntningar skapar osäkerhet, onödig stress – och inte minst ineffektivitet, säger Anna Zetterberg.

Så vad är egentligen lösningen?

För att du ska kunna känna tillfredsställelse i arbetet är det en förutsättning att veta vilka krav och förväntningar som ställs på dig, och att du hinner utföra det jobb du faktiskt är anställd för.

Utifrån det kan du prioritera vad du behöver göra för att leverera enligt dessa förväntningar, anser Anna Zetterberg.

– Lagom stora krav i kombination med motivation att lyckas utmanar, sporrar och hjälper dig att prestera. Pressen och stressen kan dock bli hög och jobbig att hantera exempelvis om du känner för stort tvivel på att du kommer att klara av att leverera enligt kraven. 

Om vi hade vetat mer om stress och förutsättningarna för att den ska hjälpa oss, är Anna Zetterberg övertygad om att många hade gjort stora förändringar i sina liv. Bland annat dragit ner på ambitionsnivån för vad vi ska hinna med under en arbetsdag.

Idag matar vi nämligen in fler stressorer – stressfaktorer – i systemet än vad vi har möjlighet att hantera och ha kontroll över. Därför är det viktigt att identifiera och skilja önskade från icke önskvärda stressorer på din arbetsplats.

– Önskvärda stressorer är de utmaningar du är anställd för att lösa. Att göra vad som krävs för att leverera enligt budget. Att få kunderna att komma till avslut. Selektera och prospektera framgångsrikt, kontakta kunder, boka och genomföra möten, eller vad du nu behöver göra för att leva upp till de krav som ställs på dig i ditt jobb.

Icke önskvärda stressorer är istället problemen som hindrar dig från att lyckas, berättar Anna Zetterberg.

– Det kan vara brist på motivation, att du inte har rätt resurser för eller kunskap om det du ska sälja, eller samarbetssvårigheter. 

Och ju mer stressade vi är, desto mer tenderar vi att multitaska – helt fel strategi, menar Anna Zetterberg. 

– Vårt smarta och långsiktiga tänkande härleds till samma del i hjärnan som också pressas då vi multitaskar, eftersom det är den delen som bestämmer vad hjärnan ska lägga sitt fokus på. Denna smarta kraft tenderar alltså att försöka tänka ut vad hjärnan egentligen ska hjälpa dig med, istället för att använda smartheten till att utföra uppgifterna med sin fulla potential.

Det här gör att du riskerar att tappa fotfästet från dina långsiktiga planer och konstant går på autopilot. 

– Reflektion och planering är framgångsfaktorer för alla säljare, så att vi lägger krutet på lönsamma aktiviteter. Därför är det också en förutsättning att vi använder vår hjärnbarkskraft på ett smart sätt.

 

Motivationsexperten Anna Zetterberg: Lär dig jobba mer fokuserat

  1. Dela upp dagen i olika pass - Gör en plan för dagen, helst dagen innan, eller när du kommer till jobbet. Fokusera och beta av ett moment i taget. Ska du utföra uppgifter som kräver din fulla koncentration, sätt dig på en plats där du kan få vara ostörd. Gör dig otillgänglig för kollegor, telefon och mejl. Exempelvis ökar din hit-rate om du ringer när kunderna är tillgängliga, kanske före klockan nio, och om din ringlista är uppdaterad och förberedd. Även här gäller det alltså att tänka efter före.
  2. Gör en sak i taget - För att underlätta detta behöver du minimera distraktioner i den mån du kan. Håll emot frestelsen att släppa fokus från det du håller på med för att kolla av ett meddelande, eller göra något annat. Stäng av aviseringar om nya meddelanden, skapa goda rutiner för att frigöra huvudet från stressorer som skapar distraktioner eller tankar som stör, och skapa lugn runt omkring dig
  3. Skapa goda rutiner - Vi är beroende av att använda oss av vår disciplin för att utföra långsiktiga och viktiga framgångsfaktorer som analys, planering, prioritering och strukturering. Den delen av hjärnan har svårt att komma till då det kontinuerligt strömmar in nya mejl, telefonsamtal, frågor, uppgifter och människor. Skapa därför goda rutiner för att styra dig själv bättre mot långsiktiga mål. Bestäm dig exempelvis för att uppdatera prospektlistan och boka in ”ringa kalla samtal-tid” för kommande fyra veckor, eller vad du nu känner att du behöver göra mer regelbundet. Genom att skapa rutiner och utföra dem repetitivt på samma sätt vid samma tidpunkt, automatiseras utförandet och chanserna att lyckas ökar.
  4. Avsätt tid till återhämtning - Stress är direkt kopplat till prestation och tär på krafterna och förbrukar energi. Därför krävs återhämtning. Vad som är återhämtande beror på vilken typ av prestation du ägnat dig åt, och bör införas kontinuerligt under arbetsdagen i form av bensträckare, pauser och om möjligt en dynamisk planering där