Att kunna jobba i den takt som passar dig, på en plats som passar dig. Att slippa fångas in i en snårig kontorspolitik, och gå på tidskrävande möten som du ändå inte har med att göra. Det finns flera fördelar med att jobba på distans, men också baksidor. För utan småpratet vid kaffemaskinen och fysiska möten riskerar vi att förlora både engagemang och lojalitet mot vår arbetsgivare, menar säljtränaren och säljcoachen Ulla-Lisa Thordén.

– Vi människor gillar trygghet och ramar. Att veta var man är och vart man är på väg skapar ett slags drivkraft. När vi inte har ett fysiskt sammanhang blir lojaliteten mer flytande och risken finns att man börjar se sig över axeln efter andra jobb.

Sannolikheten är också högre att vi inte lär känna dem vi samarbetar med. Något som kan vara förödande.

– Man vet inte vilka ryggsäckar och vilka förmågor som skulle vara intressanta att känna till, och vem som sitter på vilka erfarenheter. Det kan bland annat skapa krångligare beslutsvägar.

 

Enligt Ulla-Lisa Thordén är riskerna med att jobba på distans tätt sammanflätade med vilken personlighet du har.

– Vissa upplever att de blir störda i en kontorsmiljö och känner sig ointresserade av småprat med kollegor. Då passar det här arbetssättet. Men sedan finns det de som går igång på att ha ett team omkring sig, de blir lätt under-stimulerade av att vara ensamma.

Nyckeln är alltså att rannsaka sig själv och förstå vem man är.

 

 

Säljcoachen Ulla-Lisa Thordén:

Så behåller du kontakten med företaget

 

1 Håll dig uppdaterad

Se till att få uppdateringar i form av nyhetsbrev eller veckobrev. Att veta vad som händer på ditt företag bidrar till en ökad tillhörighet, din arbetsplats blir mer än ett företagsnamn.

  
2 Gör dig sedd och hörd

Tänk ungefär som med sociala medier. Gör uppdateringar om vad du är med om på dagarna – du kanske har en ny kund som du är stolt över, har tips om ett bra hotell när du reser, eller bara vill ge beröm till en kollega. Det kan ske via exempelvis Facebook, Linkedin eller intranät.

 

3 Ta eget ansvar

Om inte chefen eller företaget bjuder in, så se till att du bokar in kontinuerliga videomöten med chef och kollegor där ni kan diskutera allt från intressanta upplägg till olika utmaningar. Sätt som mål att ha någon form av interaktion med en kollega varje dag, oavsett om det är ett kort samtal eller några chattmeddelanden.

 

4 Interagera mera

Ta alla chanser du får att interagera. Det är lätt att bli bekväm, nästan socialt skygg, när man jobbar på distans. Signa upp dig på alla utbildningar, events och konferenser du får möjlighet att gå på – även om det ibland kan kännas jobbigt.

 

5 Besök kontoret ofta

Åk till kontoret så ofta som möjligt, gärna var sjätte vecka. Om det inte är möjligt, åk så ofta du kan. Vi behöver input från andra människor och fysiska möten ger nästan alltid inspiration, pepp, nya idéer och ökad känsla av samhörighet.

 

 

Dina digitala vänner ...

… som hjälper dig komma närmare kollegorna:

  • Slack – istället för multipla mejlkedjor, använd plattformen Slack. Här finns det sorterade kanaler där man bara pratar om en viss sak. Det är ett bra sätt att digitalt simulera en ”öppen kontorslandskaps-effekt” genom att man kan snappa upp det som sägs i olika ämnen eller projekt.
  • Pair calls och Mr Rogers är två digitala aktiviteter, där medarbetare inom företaget slumpvis paras ihop i ett 15 minuters videomöte sinsemellan för att lära känna varandra. Syftet är att simulera diskussioner som kanske mer naturligt hade kunnat uppstå ifall man möttes vid kaffe-maskinen på kontoret.
  • Evernote fungerar som ett slags digitalt anteckningsblock där team kan brainstorma, dela idéer och tankar.
  • Skype och Google hangouts är välkända hjälpmedel för video-samtal och gruppchattar.

(Källa: Yasmine Åkermark, en av grundarna av sajten svenska-nomader.se)