KRÖNIKA

Ett av mina första jobb var att sälja bajs.

Jag skojar inte. Som barn tillbringade jag somrarna hos farmor och farfar i Provence. Byn var liten, de flesta var äldre. Man fick hitta på sitt eget tidsfördriv.

När cirkusen kom till byn sprang jag ärenden i utbyte mot gratisbiljetter till föreställningarna. Dessutom kom jag på att jag kunde sälja hästarnas spillning som gödsel till byborna. En annan affärsidé var att tillverka lavendelpåsar och sälja till turister.

Av detta fick jag inte bara näsa för affärer – jag tränade mig även i uthållighet. Att plocka lavendel i gassande sol, torka och förpacka den var ingenting mot att sedan tålmodigt sitta vid vägkanten och vänta på att kunder skulle dyka upp. Liksom att gå upp och ner för bygatan med tunga spannar gödsel i hettan och knacka dörr.

Jag var trots allt bara tio år.

Man kan säga att jag lärde mig grit. Men vad är det egentligen?

Angela Duckworth, psykologiprofessor vid University of Pennsylvania, anses vara grundare av konceptet. Grit handlar om en kombination av uthållighet och passion för att nå långsiktiga mål. I forskningen har man funnit ett samband mellan grit och yrkesframgång. Man har också kunnat visa att grit slår IQ för att förutsäga vilka personer som kommer att lyckas på sina områden.

I en nypublicerad studie i Journal of Personal Selling and Sales Management fann forskarna att säljare med grit presterar bättre och är mer nöjda med jobbet. Egentligen är det inte så konstigt. Vid grit låter man sig inte nedslås av tillfälliga motgångar, känslor och humör. Gör man det är man snart uppe i sadeln igen.

Men varför är grit viktigt i affärer? Av flera skäl:

Grit behövs för att ta sig i mål. Och för att överträffa målen.
Grit behövs för att särskilja sig från andra. De som ger upp.
Grit visar också att man tar sitt jobb, sin tjänst, sin produkt, ja det man säljer på allvar. De flesta gillar personer som anstränger sig och kämpar på. När man brinner för något märks det. Det smittar av sig på omgivningen, kollegor och kunder. Grit utstrålar långsiktighet och inger förtroende. 

Hur kan man då odla grit som säljare? Grunden är givetvis att tycka om det man gör. Det handlar också om att eftersträva ett slags lugn i nuet för att kunna ha fokus på målet. Själv brukar jag tänka på att inte vara så angelägen om att ”avsluta affären”. Låt det ta tid. Lyssna istället för att tjata.  På så vis bygger du långsiktiga relationer.

En annan viktig del är att analysera det man gör när man lyckas. Vad bidrog till framgångarna? Vilka hinder tog du dig över? En säljare med grit kombinerar glädjen i arbetet med problemlösning och strategiskt tänkande.

Vi lever i en snabbrörlig värld, där de flesta av oss lätt springer vidare. Men tillhör du dem som kämpar på och inte ger upp så kommer du att lyckas. Oavsett om du säljer hästgödsel, lavendelpåsar eller något annat.