Olof Röhlander är föreläsaren som lever som han lär. Med sin nya bok ”Omstart – om konsten
att bryta ihop och komma igen” ville han göra något nytt, och det blev en humoristisk föreställningsturné, en show. Mitt i repetitionerna ger han sig tid att berätta varför om--starter kan vara så bra – inte minst för dig som är säljare.

– Omstarter gör att man inte stagnerar. Omstart är uppfriskande, ett -sätt att leta andra vinklar. Det är en utvecklingsmodell, ett förhållningssätt. Man kan starta om varje dag i någon mån, varje kickoff, varje vecka, varje månad.

– Om vi pratar sälj, så är det en grupp som mår bra av omstart. Ja, omstart är säljarnas bästa vän. Det kommer alltid en ny chans, vilket är hoppfulla ord.

Att göra en omstart kan vara bra om du fastnat i en negativ trend. Men det kan också vara ett sätt att få in lite mer energi och utveckling i en helt okej vardag, menar Olof Röhlander.

För en stor poäng med att starta om är att det kan ske både i det stora och i det lilla (till skillnad mot nystart, som handlar mer om att kasta ut allt och föra in nytt).

En omstart kan vara att hoppa på ett nytt jobb – men det kan också vara att du gör det bästa av det du har, startar om med nya tankar, idéer och rutiner. Förändrar och förbättrar, helt enkelt.

– Omstarter är inget att frukta, utan något att se fram emot, säger Olof Röhlander. Även om något känns påtvingat eller icke önskvärt, får det ofta konstruktiva effekter.

Omstart är helt enkelt ett ord man kan omfamna, utan att lura sig själv att det är något bra. Det är bra!

Så varför vill man då göra en omstart? Ja, det första du kanske tänker är att det är för att du är missnöjd med något. Du vill gå vidare. Men omstart behöver inte alls vara miss-nöjesdriven, menar Olof Röhlander.

Det finns en formel som visar att om du har tre faktorer med dig, ökar chansen att göra en förändring. Och där är missnöje en faktor. Formeln, som kallas DFV, ser ut så här:

  • Du är tillräckligt missnöjd. (Dis-satisfaction)
  • Du har en vision/bild av vad du vill ha istället. Och här är det viktigt att du inte bara vill bort från något – utan du är på väg till något. (Vision)
  • Första steget – du vet ungefär hur
    du tar dig dit. (First step)

Om de här tre stegen är större än det allmänna motståndet (resistance), har du en bra chans att lyckas.

– Det är en intressant formel som jag jobbar mycket med. Det kan ge en bild av vad man behöver. Och de gånger man inte kommer vidare, kan man gå tillbaka till formeln och se vad som fattades, lista ut varför det inte lyckades.

Det kan till exempel vara att du vet vad du vill, men vet inte hur det ska gå till. Du kanske vill dubbla din försäljning, men vet inte hur du ska ta första steget mot målet. Då faller det på första steget, och det allmänna motståndet blir för stort.

När det gäller sälj är det viktigt att trycka lite extra på V:et i -formeln, säger Olof. Visionen – den måste vara attraktiv.

– Om man bara bygger drivkraften kring missnöje, så vet alla att så fort man inte är lika missnöjd längre försvinner motivationen. Ändå tar många ofta förändringsbeslutet i den känslan.

En omstart i jobbet kan vara något du bestämmer dig för själv – för att öka lusten, energin och dina resultat. Men det kan också vara en nödvändighet på en föränderlig marknad.

– Vi drivs av en kombination av trygghet och stimulans, säger Olof Röhlander. Vad som är viktigast är individuellt. En del kräver mer stimulans, andra behöver mer trygghet.

– För den som har ett stort behov av trygghet kan en påtvingad omstart vara bra. Marknaden förändras, saker händer som upplevs som icke önskvärda och man har ett motstånd. Man kanske inte hade gjort något åt det själv, men det behövs. Och så sker den där omstarten. Även om det initialt finns ett motstånd, kanske det var precis vad man behövde.

 

 

Kört fast? Så kommer du loss:

Går det inte som du tänkt? Har du hamnat på ett ställe eller i en situation där du inte riktigt vill vara? Då kanske det är dags att stanna upp och reflektera. Här är fem frågor att fundera över:

  1. Vad har jag lärt mig om mig själv den senaste tiden?
  2. Hur kan jag använda mig av det som har hänt för att skapa en bättre framtid?
  3. Vad krävs för att jag ska kunna starta om?
  4. Vilket ansvar bör jag själv ta för det som har hänt – och för att komma vidare?
  5. Vad behöver jag hjälp och stöd med just nu?

(Källa: boken ”Omstart – om konsten att bryta ihop och komma igen”.)