– Jag blir förbannad och upprörd när jag hör det här. Det är ett försök att kringgå all arbetsrätt. Eleverna har varken fått adekvat utbildning eller lön. Det är ett utnyttjande av unga människor, som någon annan har tjänat pengar på, säger Säljarnas jurist Wilhelm Kaldo.

– För oss är det solklart att det här handlar om oskäliga anställningsavtal, det strider mot anställningsskyddslagens grunder och god sed på arbetsmarknaden, säger Säljarnas jurist Gabriel Snow.

Ja, det är fastslaget att om man arbetar har man rätt till skälig lön. Men kan man inte säga att eleverna gjorde praktik, framför allt sista tiden av utbildningen?

– Du gör inte praktik på din egen skola. När man gör praktik är det också brukligt att ha en tydlig praktikplan, en handledare, få relevanta arbetsuppgifter samt respons på utförda arbetsuppgifter, vilket fattades här, säger Wilhelm Kaldo.

Att eleverna till viss del utvecklades som säljare av att sitta och ringa säljsamtal – som i ett callcenter – räcker inte för att hävda att det var en utbildning, menar juristerna.

– Att en praktikant genom sitt arbete kan tillföra ekonomiska värden till verksamheten man praktiserar inom är givetvis inte förbjudet. Men det måste finnas något slags balans mellan inslagen av arbete kontra utbildning, menar vi. I detta fall är upplägget utpräglat kommersiellt och framstår närmast som en affärsmodell. Att anse att en åtta timmars arbetsdag skulle vara utbildning bara för att det i och för sig kan vara en nyttig erfarenhet skulle öppna upp för missbruk, säger Gabriel Snow.

Säljarnas tycker dessutom att frågan är principiellt viktig i en tid där arbetsmarknaden förändras vad gäller osäkra arbetsvillkor, visstidsanställningar, sms-jobb och gig-ekonomi, och där ungdomar är extra utsatta.

– Det här handlar om att skydda alla säljare. Vi står på tröskeln till en ny arbetsmarknad, och frågan är om våra gamla system och lagar kan hantera den. Annars är det möjligt att lagstiftningen behöver ändras, säger Gabriel Snow.