Det kan tyckas konstigt att säljyrket inte är mer eftertraktat – för säljare är en bristvara på arbetsmarknaden samtidigt som den genomsnittliga månadslönen för en säljare utan personalansvar ligger på 47 608 kronor (fast plus rörlig lönedel). Det visar Försäljningslönebarometern 2017, som närmare
2 500 säljare med 30 olika titlar deltagit i. Det är 15 000 kronor över genomsnittslönen på arbetsmarknaden, som 2016 låg på 32 800 kr år, enligt SCB.

– Man ska vara medveten om att vi är inne i en högkonjunktur just nu, så det är en ganska stor fallhöjd på säljarnas löner om det skulle bli lågkonjunktur, eftersom en del av lönen är rörlig, säger Patrik Nordkvist hos Försäljningschefen, som ligger bakom mätningen.

Kvinnor halkar efter lönemässigt även här. I genomsnitt tjänar kvinnor 88 procent av mäns löner, enligt Medlingsinstitutet. Tar man hänsyn till lönepåverkande faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Bland säljare är skillnaderna ännu högre. Män har sex procent högre fast lön. Och räknar man in den rörliga delen är männens löner 12 procent högre än kvinnornas.

– Till viss del kan den stora skillnaden bero på att färre kvinnor har en rörlig lönedel. Det framkom i undersökningen. Vad det beror på vet vi inte. Kvinnor är mindre riskbenägna än män vad gäller sparande. Kanske har kvinnor ett trygghetstänk även vad gäller lön som gör att de oftare väljer bort den rörliga delen. Det borde de inte göra, för kvinnor är inte är sämre säljare än män, säger Patrik.

– Skillnaderna förvånar mig. 2018 är de helt oförsvarbara. Vi behöver ta reda på mer om anledningen och sedan trycka på gentemot arbetsgivarna, säger Säljarnas ordförande Jan Zetterström.

Två tredjedelar har någon form av rörlig del på sin lön, som löpande försäljningsprovision eller bonus vid uppnått mål. Men endast 36 procent anser att det är lätt att följa och förutse vad den rörliga delen landar på.

– Det ger en osäkerhet i inkomstfrågan, och osäkerhet är aldrig bra. Dessutom: Om arbetsgivarens syfte med bonus och provision är att motivera sina medarbetare, behöver man som anställd lätt kunna göra kopplingen mellan ”om jag drar in två kunder till, så får jag högre provision”. Att ha ett system som är så komplicerat att säljarna inte förstår det gynnar ju ingen, säger Patrik.

Vilken lön du har beror även på i vilken bransch du jobbar. Är du exempelvis säljare inom data och it, kan du räkna med en snittlön på 20 000 kronor mer än om du jobbar inom
handel, cirka 59 000 kronor jämfört med 38 000 kronor.

– Ett bra sätt att höja lönen brukar vara att byta jobb. Här kanske det är att byta bransch, även om det inte är så lätt att hoppa från livsmedelsindustri till it. Samtidigt hänger lönen samman med komplexiteten på affären, och det finns komplexa affärer även inom livsmedel och handel, säger Jan.

Ytterligare en intressant iakttagelse är att de säljare som har en budget, alltså ett mål att uppnå, har en betydligt högre lön.

– Säljare är ofta tävlingsmänniskor, och har man tydliga mål strävar man hårdare. Forskning säger visserligen att vi inte motiveras av pengar, men jag har inte träffat en enda säljare som inte frågat efter lönen eller bonussystemet, vilket det här tyder på, säger Patrik.

 

 

 

Hur ligger du till? Kolla här

Snittmånadslönen för de nio mest förekommande titlarna i undersökningen. Får du ut det du borde? Om inte, förhandla ... 

 

Fast

Rörlig

Account manager

39 033

11 195

Affärsområdesansvarig

52 978

9 563

Affärsutvecklare/
business developer

 

49 843

 

9 021

Butikssäljare

31 804

2 203

Försäljningsansvarig

45 035

10 115

Försäljningschef

54 025

9 938

Försäljningsdirektör

72 786

14 608

Försäljningsingenjör

44 040

5 703

Innesäljare

28 705

5 073

Key account manager

45 695

11 890

Säljare

33 937

11 198

Säljledare/team leader

37 979

5 881

Utesäljare/fältsäljare

  35 039

5 118

Säljer du i rätt bransch?

Snittlön (fast plus rörlig del) för personer utan personalansvar inom olika sektorer.

Data och it

58 737

Bank, finans och försäkring

54 814

Reklam och marknadsföring

54 025

Tele

53 953

Fordonsindustri

51 660

Medicin, bioteknik och kemi

48 412

Energi

48 026

Verkstadsindustri

47 976

Övrig tillverkningsindustri

44 994

Annan tjänsteproduktion

44 540

Transport och kommunikation

44 466

Livsmedel

41 750

Bygg

40 438

Handel

37 886

Hotell, restaurang och turism

34 983 


(Källa: Försäljningslönebarometern 2017)