1. Syna kulturen
Det hjälper inte att ni hittar den perfekta personen om ni inte kan ta hand om hen senare. Så fundera på vad ni har för värdegrunder på företaget. Hur är kulturen i gruppen? Är den öppnande och välkomnande? Om inte kommer en ”oliksinnad” troligen inte att stanna särskilt länge.

 

2. Ersätt inte med en Camilla-kopia
När en säljare slutar, tänk då inte att ni ska hitta en likadan person. Fundera istället på vad ni behöver addera till gruppen.

 

 3. Fokusera på de mest avgörande kompetenserna... 
... istället för att försöka hitta en person som har och kan allt. Och kör inte med slentrianmässiga önskemål som ”flytande svenska i tal och skrift”. Kanske är det jättebra om personen bryter lite, för att det ökar igenkänningen hos vissa kundgrupper. Vilka fördomar bär du på? Fundera och utmana dem. Fokusera bara på de kritiska kraven. Inte om kvinnan har ett efternamn du inte kan stava, eller är 52 år fast att du hade tänkt dig en 35-åring.

 

4. Anonymisera gärna jobbansökningarna...
...i ett första skede. Ta bort namn, ålder, kön etcetera.

 

5. Sök i många kanaler...
...inte bara i dagstidningen och på Linkedin. Du kan exempelvis söka via kyrkor, hos Rättviseförmedlingen, på högskolor, hos eritreanska förbundet … Du kan även vända dig till flyktingförläggningar, för som asylsökande får man jobba.

 

6. Ställ aldrig privata frågor som ”har du barn?”
Då får du direkt höra saker som gör det omöjligt för dig att fatta helt rationella beslut. Säger en kvinna att hon har tre barn under 12 år blir slutsatsen troligen att hon kommer att vabba frekvent – men det vet du inget om. Tänk på det här framför allt i ett tidigt stadium, flytta fram subjektiviteten så långt fram i processen som möjligt.

 

7. Tänk på både bildspråk och ordval i jobbannonsen
Annars är risken att du exkluderar sökande. Skriver ni ”vi är ett ungt, glatt team” kanske 57-åringen drar sig för att söka.

 

8. Våga låta rekryteringen ta tid
Ja, vi vet att det är jättejobbigt. I en pressad situation är det är lätt hänt att ”vi tar vem som helst”, men orka tro på det du förutsatt dig hitta. Låt det ta en månad till. I
förlängningen tjänar du på det.

 

9. Tar du hjälp med rekryteringen 
Se till att leverantören har god koll på diskrimineringslagen. För i slutändan är det företaget som anställer som har an-svaret för att ingen diskriminerades längs vägen.