KRÖNIKA

Samhället förändras i snabb takt och det efterfrågas nya lösningar för människors behov och önskningar. I och med det uppstår också nya yrkesroller. Det kan skapa förvirring för både arbetsgivare och kandidater. Men räds inte de nya titlarna. Bakom någon av dem kan ditt nästa drömjobb finnas.

En trend på arbetsmarknaden som blir allt tydligare är att vi byter jobb oftare. Tidigare var det vanligt att stanna på samma arbetsplats under decennier. I dag byter vi jobb, och kanske till och med bransch, flera gånger under vår yrkeskarriär.

Om du känner att det är dags att prova på något nytt är det viktigt att du har lite koll på de nya tjänster som har vuxit fram de senaste åren. Många av titlarna fanns inte för fem år sedan.

Den digitala utvecklingen gör att företag behöver arbeta på helt nya sätt. Företag skriker efter arbetskraft som kan hantera den snabbt ökade mängden data och röra sig i det digitala landskapet, med mycket fokus på säkerhet och ny teknik. Vissa titlar känner vi igen, andra är nya. Har du till exempel stött på rollerna data flow analyst och trafikledare för drönare?

Som en konsekvens av globalise­ringen växer vår arbetsmarknad och det blir också vanligare med engelska titlar. Det kan även förekomma många olika benämningar för samma typ av jobb. Kärt barn har många namn brukar man säga. Arbetar du som säljare i dag? Vad sägs om en titel som account executive, after sales manager, contract manager eller proposal manager?

Kunskap är eftertraktat och det efterfrågas fler och fler nördar och specialister. Den tidigare så populära generalisten får stiga tillbaka och vi noterar att det framför allt är högutbildade personer med minst ett par års »nischad« erfarenhet som eftersöks. I och med det växer det också fram titlar som speglar specialiseringen, som exempelvis molntjänstspecialist och futorologist.

Alla dessa nya titlar kan leda till förvirring och problem, både för företag som famlar och inte riktigt kan definiera vad som är vad, men även hos kandidater som får allt svårare att tyda tjänsterna och dess innehåll. Min rekommendation är att du lär dig att ställa de rätta frågorna. Borra i vad som menas och red ut alla eventuella oskrivna förväntningar.  Var noga med att definiera vad tjänsten innebär, hur den mäts och följs upp. Och i takt med att de nya rollerna mognar och utvecklas kommer även titlarna bli lättare att förstå och tolka.

Så, låt dig inte skrämmas av en ny titel, den kanske passar dig perfekt!

Håll koll på trenderna

1. Nya titlar. Nya tider kräver nya lösningar, vilket leder till nya yrkesroller och titlar. Lite förvirrande än så länge, men det kommer klarna med tiden.

2. Globalisering. I takt med att arbetsmarknaden blir allt mer global ökar användningen av engelska titlar. Ofta finns det olika titlar för samma typ av tjänst. Fråga vad som menas och red ut oskrivna förväntningar.

3. Nördar sökes. Generalisten får nu ge plats för specialisten. Kunskap är eftertraktat och fler nördar efterfrågas.