Gig-ekonomi kallas den nya flexibla arbetsmarknad som håller på att växa fram, där ordet gig är slang för korta påhugg. Det handlar om en förändring som innebär att fasta anställningar alltmer ersätts av tillfälliga gig — jobb som utförs av konsulter, frilansare och tillfälligt anställda.

Enligt en rapport från McKinsey Global Institute, som släpptes i höstas, har uppåt 162 miljoner människor i Europa och USA, eller 20—30 procent av den arbetsföra befolkningen, någon form av gig-arbeten. I Sverige är siffran 28 procent. Och antalet gig-jobb förväntas öka framöver inom alla yrken, även bland säljare, berättar Robin Teigland som är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

— Det hänger ihop med den ökade digitaliseringen, men framför allt med den delningsekonomi som vuxit fram under senare år, säger hon.

Upwork, Microworkers, Freelancer och Taskrunner är exempel på delningsplattformar, som i dag gör det betydligt enklare för folk att hitta gig-jobb.    Hit hör också svenska Universal Avenue, ett företag som håller på att skapa ett globalt nätverk av frilansande säljare som säljer digitala lösningar på uppdrag av olika teknikföretag.

Gig-ekonomin har framför allt fått ett stort genomslag bland kunskapsbaserade företag inom bland annat it-sektorn. Men också inom medievärlden, och speciellt i filmbranschen.

— Alla branscher går åt det här hållet. Till och med tillverkningsindustrin, säger Robin Teigland.

Marknadsföring är ett annat område där gig-jobben förväntas öka, berättar Angelica Rossi, som är ansvarig för digital försäljning på rekryterings­företaget SalesOnly.

— Inom marknadsföring kommer hela tillväxten i framtiden att ske via gig-jobb. Och det gäller alla funktioner som har med digitaliseringens framfart kopplat till content att göra, säger hon.

Också inom säljyrket är en förändring på gång. Men här har gig-ekonomin inte ännu fått det genomslag som man hade kunnat förvänta sig.

— Företagens säljorganisationer är inte där än, rent mentalt. De har fullt upp med att identifiera vilka talanger som behövs i den framtida affären. Så de flesta befinner sig i det bruset, säger Angelica Rossi.

Visserligen efterfrågar unga säljare flexibla arbetsvanor. Men i ännu högre grad trygghet, också när det kommer till arbetsförhållanden, förklarar hon.

— Men jag är säker på att antalet »gigare« inom sälj kommer att öka. Företagen kommer inse att det är något de behöver jobba med i större utsträckning än i dag, tror Angelica Rossi.

Också Robin Teigland räknar med att antalet frilansande säljare kommer öka, framför allt vid försäljning av enklare produkter. Däremot kan det bli svårare vid försäljning av högkomplexa produkter, som kräver djupare kunskaper och mer utvecklade kundrelationer, menar hon.

— Kopplingen mellan produkt, företag och kund är så pass viktig för företagen att det är svårt för »gigare« att komma in och göra mer komplexa affärer.

Samtidigt tycker hon att företagen bör fundera närmare på om de kan ha användning för frilansande säljare, då dessa kan bidra med både högre kvalitet och större flexibilitet.

— Marknaden kan förändras snabbt. Och sitter man då med en stor säljkår, och ska börja sälja nya produkter, så måste man kunna vara flexibel, resonerar Robin Teigland.

För hon är övertygad om att gigande säljare lär sig saker som inte fast anställda säljare gör.

— De lär sig till exempel att ta mer ansvar och fler egna initiativ, eftersom de hela tiden jobbar åt sig själva. Sedan måste de hela tiden fundera över hur det blir nästa månad, ha koll på trender och vilka nya produkter som kommer ut på marknaden.

De flesta gig utgörs i dag antingen av kunskapsintensiva tjänster, som dataprogrammering, eller mer okvalificerade uppdrag, som taxitjänster, där det inte krävs någon högre utbildning. Majoriteten av »gigarna« är 34 år eller yngre, en grupp som, enligt Robin Teigland, visar en helt ny acceptans för den här typen av jobb. Framför allt är det friheten som gör gig-jobben så lockande.

— Många i den unga generationen vill inte arbeta på ett traditionellt sätt, från nio till fem, säger hon.

Samtidigt pekar hon på den stora osäkerhet som gig-tillvaron innebär, där människor bland annat tvingas ta fullt eget ansvar för sin ekonomi, tid och hälsa. Det finns också en risk att gig-arbetarna utnyttjats av företagen.

— Man kanske får ett uppdrag. Och när det sedan ska utföras blir det betydligt mer jobb än vad som var sagt, vilket gör att timpriset blir mycket lägre än vad som var avtalat, säger hon.

Hon varnar även för ett »race to the bottom« genom den transparens som nätet i dag erbjuder.

— Du kan hitta någon i Sverige som gör ett arbete för 212 dollar i timmen, och samtidigt någon i Pakistan som gör exakt samma jobb för fem dollar i timmen. Och det kan leda till att folk tvingas gå ner i lön om de inte specialiserar sig eller visar att de är värda mer.

Med tiden tror hon att det kommer uppstå ännu fler specialiserade plattformar för »gigare«. Liksom allt fler formella och informella nätverk för folk som jobbar inom samma område. Det kan vara säljare som specialiserar sig på en viss typ av produkt, marknad eller kund.

Hon tror också att tjänsterna antingen kommer att utföras väldigt globalt, eller väldigt lokalt.

— Allting som kan överföras via nätet, som till exempel programmering, mjukvaror och översättningar kommer att utföras väldigt globalt. Medan fysiska tjänster och sådana där du behöver en hög grad av face to face-kontakt kommer utföras väldigt lokalt.