Medan vuxna kan styra sitt beteende till 80 procent när de blir störda av reklam så ligger samma siffra för barn i nioårsåldern på endast 20 procent.

I ett experiment fick 137 barn utföra olika uppgifter på nätet samtidig som deras ögonrörelser mättes. Det visade sig bland annat att läsförståelsen försämrades avsevärt när reklam visades samtidigt.

– Jag hoppas att min forskning kan leda till en upprensning av de värsta avarterna inom reklambranschen, säger medie- och kommunikationsvetaren Nils Holmberg.

Enligt forskarna leder det ständiga skiftande av fokus till stress som i förlängningen kan leda till sjukskrivningar.