Det finns en mängd olika säljutbildningar, främst inom yrkeshögskolan men även i andra aktörers regi. Innehållet varierar och det kan vara svårt för både arbetsgivare och studerande att bedöma vilka kunskaper man faktiskt har fått efter utbildningen. Det kan också vara svårt för arbetsgivare att värdera de kunskaper en säljare har fått genom arbetslivserfarenhet.

Därför behövs ett nationellt yrkescertifikat, tycker Säljarnas Riksförbund, som jobbar på att ta fram ett sådant.

– Det finns ingen norm för vad en säljutbildning ska innehåll, och inte heller någon tydlig rollbeskrivning. Dessutom florerar en mängd olika titlar inom försäljning, den ena mer otydlig än den andra. Vi vill tydliggöra vilka kunskaper och förmågor som faktiskt krävs, och återskapa statusen och stoltheten för yrket, säger Säljarnas ordförande Jan Zetterström.

Redan yrkesverksamma säljare ska kunna få sina kunskaper validerade genom teoretiska och praktiska prov i Säljarnas regi, och därefter erhålla certifikatet. Dessutom ska studerande som tar examen från yrkeshögskolor som väljer att följa Säljarnas kunskapskriterier automatiskt kunnat få certifikatet.

– Det är en av grundidéerna, att vi på det sättet ska kunna locka skolorna att självmant anpassa innehållet i sina utbildningar till våra kriterier, och att vi på så sätt får mer enhetliga utbildningar, säger Jan Zetterström.

Första steget blir en certifiering för key account managers, KAM.

– Det är en internationellt känd titel och en yrkesroll som vi bedömde var lättare att specificera, men ambitionen är att utöka till fler titlar i ett senare skede.

Validering av yrkeskunskaper är inget nytt, det förekommer sedan länge inom flera branscher, till exempel inom byggindustrin, hotell- och restaurangbranschen och i detaljhandeln.

Det som är nytt är att även dessa yrkescertifikat, som utfärdas av yrkesorganisationer och andra aktörer utanför det offentliga utbildningssystemet, kan godkännas och nivåplaceras enligt den europeiska utbildningsstandarden SeQF.

– Det är ett paradigmskifte när det gäller hur man ser på lärande. Längden på en utbildning är till exempel inte intressant här, det är i stället slutresultatet som är avgörande. Hur man har fått sina kunskaper, genom studier eller i arbetslivet, spelar heller ingen roll, säger Maria Reiniz, utbildningshandläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det återstår dock en hel del arbete innan Säljarnas yrkescertifikat kan bli verklighet. Kriterierna för vad en KAM bör kunna är ännu inte klara. Sedan ska en ansökan om att få certifikatet godkänt och nivåplacerat skickas in till Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Det är ännu för tidigt att prata om detaljerna. Vi har en arbetsgrupp som fortfarande jobbar med att ta fram ett bra underlag. Men vi tycker det här är väldigt viktigt och lägger mycket energi på det just nu. Målet är att de första  certifikaten ska delas ut inom ett år, säger Jan Zetterström.