Max Strifors hade en lång karriär bakom sig när han 2014 bestämde sig för att påbörja en tvåårig utbildning till key account manager på Företagsekonomiska Institutet i Stockholm. De senaste åren hade han jobbat som trafikassistent, först på SAS och därefter Malmö Aviation.

– Det var ett serviceinriktat jobb och jag träffade kunderna i slutet av säljprocessen. Men jag kände att jag ville möta kunderna i ett tidigare skede, och även träffa och diskutera idéer med beslutsfattarna i företagen, säger han.

Studierna var på heltid, och för att bli antagen krävdes minst två års arbetslivserfarenhet.

– Att börja studera mitt i livet var häftigt och energigivande, lite som en vitamininjektion. Det fanns en prestigelöshet på utbildningen också, som gjorde att vi kände att vi kunde lära av varandra, oavsett ålder.

Praktiken, eller Lärande i Arbete, är ett viktigt inslag i YH-utbildningarna. Två praktikperioder, tio respektive tolv veckor, ingick. Praktik, menar Max Strifors, ger möjligheter en vanlig anställning inte alltid ger.   

– Man är en fullvärdig resurs i företaget, men får ändå tid att reflektera och diskutera. Dessutom fick jag ett värdefullt kontaktnät, säger han.

Under sin andra LIA-period praktiserade Max Strifors på Petter Stordalens hotellkedja Nordic Choice. Det ledde till att han erbjöds ett jobb som Sales Manager direkt efter utbildningen i maj 2016. Han klev rakt in i en säljkultur som präglas av högt till tak.

– Här finns en positiv energi som gör att man vill dela med sig av tankar och idéer. Jag uppmuntras att vara den jag är av min regionala säljchef, som även var min handledare under min praktik.

Efter ett år har han nu hunnit få lite perspektiv på utbildningen och han är mer än nöjd. Det händer ofta att han går tillbaka till sina anteckningar och föreläsningsmaterial.

– I stort sett har jag haft nytta av allt jag lärt mig, från marknadsföring och förhandlingsteknik till retorik, och jag har fått bättre förståelse för försäljningsprocessen.

Han önskar bara att utbildningen hade varit längre.

– En treårig utbildning hade varit ännu bättre. Alternativt att det ingick en uppföljning efter en tid, där man fick möjlighet att utveckla sina kunskaper och dra lärdom av varandra.

Max Strifors hade egentligen siktet inställt på att bli stadsplanerare, och har närapå en universitetsexamen i kulturgeografi sedan tidigare. Trots det valde han en säljkarriär och att än en gång sätta sig i skolbänken.

– Mina tidigare studier har inte varit bortkastade, jag lärde mig ett strukturerat sätt att tänka och jag känner mig hemma med de flesta människor. Nu har jag utökat min kompetens som säljare och känner att jag har gjort helt rätt val i livet!