Företrädare för handeln, med Handelsrådet i spetsen, har lobbat för fler utbildningsvägar till handeln, och det har den statliga gymnasieutredningen lyssnat på.

I dag finns säljinriktade kurser endast på gymnasiets handels- och administrationsprogram, ett yrkesprogram som inte ger full högskolebehörighet, och det är inte tillräckligt för att förse handeln med den kompetens som behövs, menar branschen. Dessutom har programmet minskat i popularitet bland eleverna.

Regeringens utredning föreslår nu bland annat att ekonomiprogrammet, som är högskoleförberedande, utökas med en handelsinriktning.

Dessutom föreslås att övriga yrkesprogram kompletteras med sälj- och servicekurser. Det skulle ge elever på till exempel byggprogrammet en ingång till jobb i bygghandeln, samtidigt som det skulle vara ett sätt att möta fackhandelns ökade krav på produktkunskaper.

Gymnasieutredningen anser dessutom att alla yrkesprogram bör kunna ge högskolebehörighet.