Butiksmusik som fenomen är inte på något vis nytt, men har under det senaste decenniet kraftigt intensifierats. För butiker och kedjor är det i dag så gott som självklart att använda sig av musik.

Men människors relation till musik är sällan så enkel som butiksmarknadsförare hävdar, till exempel att en viss slags musik ger ett specifikt resultat, enligt avhandlingens författare Olle Stenbäck.

– Det knepiga är dock att den föreställningen har fått fäste även hos de människor jag intervjuat som uttrycker en stark skepsis mot butiksmusik. Det är som om de slutat lita på sin egen förmåga att bedöma hur musiken påverkar dem, just för att den spelas i ett butiksrum. Några tror att butiksmusik påverkar dem på ett sätt de inte kan förstå. De känner sig som brickor i ett spel, säger Olle Stenbäck.

 Bland de intervjuade upplever många den totala ljudmiljön som allt för intensiv.

– De som säljer butiksmusik tycks inte ta hänsyn till alla andra ljud som fyller shoppingstråket. Flera av besökarna jag pratat med känner sig auditivt utmattade innan de ens kommit in i ett butiksrum. En del värjer sig med hjälp av hörlurar. Samtidigt uttrycker de flesta att de känner sig isolerade. De vill egentligen inte avskärma sig, men upplever att de inte har något val, säger Olle Stenbäck.