KRÖNIKA

Jag är övertygad om att det genuina och enkla är mer kraftfullt än det tillgjorda och konstlade. Det gäller inte minst i kontakten mellan människor och mellan människor och företag. Ju mer äkta kontakten känns, desto snabbare och bättre blir de gemensamma resultaten.

Så vad har det med dig som säljare att göra? Jo, mycket. Som köpare kan jag snabbt läsa av om du är trygg med dig själv och om du har ett genuint intresse för mina behov som kund eller ej. Jag kan också läsa av om du som säljare är bekväm med det du representerar eller ej. Alla dessa faktorer påverkar och avgör mitt köpintresse. Om ditt intresse för mina behov och det du representerar känns konstlat, får du svårt att övertyga mig med dina säljargument. Det är äktheten som gör mig nyfiken och övertygar mig.

Du som säljare är en viktig ambassadör för det företag du representerar. Kanske är du till och med den bästa marknadsföringskanalen företaget har.  Varje personlig ömsesidig kontakt är många gånger mer värd än en ensidig annonskontakt.

I rollen som ambassadör för ditt företag har du minst två varumärken att förhålla dig till. Företagets förstås, med allt vad det står för, både internt och mot marknaden: värderingarna, målen, människorna, produkterna och tjänsterna med deras egna specifika varumärken. Dessutom ditt eget personliga varumärke: dina egna värderingar och mål, det du tror på, står för, siktar på och utstrålar. Allt det du själv representerar.

Ju bättre matchning det är mellan dig och företaget, desto större är sannolikheten att du lyckas strålande i din säljarroll. Gillar ni varandra på riktigt? Det lägger kunderna märke till, medvetet eller undermedvetet.

Du är aldrig ledig från din roll som varumärkesambassadör. Därför är det så viktigt att den känns naturlig för dig. Du ger ett intryck av både dig själv och företaget på alla dina egna arenor –  i sociala medier, på kompisens lördagsmiddag,  i fotbollslaget, på resan  …

En framgångsrik och genuin matchning förutsätter tydlighet från båda parter. Har företaget en tillräckligt tydlig varumärkesplattform, så att du vet vad du förhåller dig till? Har du själv funderat på vad du står för och hur du kan utstråla det på ett trovärdigt sätt?

Mina främsta råd till dig som varumärkesambassadör är dessa:

• Tydliggör för dig själv vad du står för och vad du vill utstråla i ditt personliga varumärke. Ytlighet och en påklistrad attityd räcker inte. Även här är det äkthet som gäller.

• Säkerställ att du har en tydlig bild av företagets och produkternas varumärken. Om du saknar information behöver du skaka fram den. Det finns inte alltid en nedtecknad varumärkesplattform, men det kan finnas muntlig information som är avgörande för dig.

• Fundera på om matchningen mellan dig och företaget är god och äkta. Då har du goda förutsättningar att sälja på ett framgångsrikt sätt.

• Om du söker ett nytt säljarjobb: Välj en uppdragsgivare som du brinner för och som känns naturlig för dig att representera.

• Tänk på att dina säljarkollegor kan ha helt andra personligheter än du själv och ändå lyckas strålande. Mångfald berikar! Huvudsaken är att ni alla sympatiserar med företagets varumärke.

Lycka till med ditt ambassadörskap och din försäljning!