KRÖNIKA

Att byta arbetsgivare är en chans till nystart. Men drömjobbet kan också finnas på din nuvarande arbetsplats. En intern karriär kan vara utmanande eftersom dina chefer redan känner dig och vet vilka styrkor och svagheter du har. Men du har många möjligheter att påverka dina chanser.

Möjligheterna till en intern karriär beror naturligtvis på företagets storlek, kultur och syn på succession, men du kan påverka dina chanser genom att alltid leverera och att visa att du vill avancera. Jag tror att många chefer glömmer, eller känner sig osäkra på, att lyfta medarbetare till nya tjänster. Din uppgift är att övertyga dem om att det är mindre risk att ge dig en ny utmaning än att rekrytera externt.

En intern karriär kommer sällan av sig självt, du måste vara aktiv. Ofta ser chefen det som positivt om du är aktiv och själv tar ansvar för din utveckling. I utvecklingssamtal kan du beskriva dina ambitioner och förklara att du är redo för nya arbetsuppgifter. Det visar att du är ambitiös och villig att ta nästa steg. Om chefen hör dig rätt kommer du få återkoppling på vad du behöver göra för att nå dit. Kom ihåg att man förtjänar en ny utmaning, det är inget du kan kräva. Så det är ingen dum idé att vara ödmjuk och att inse att resan kan vara lång för att få drömjobbet.

Att bredda din kompetens och gå sidledes kan många gånger vara ett bra sätt att komma vidare. Som säljare kanske du drömmer om ett säljchefsjobb i framtiden, men för att bli en fullfjädrad säljchef kan du behöva bygga på din kompetens med andra roller. Till exempel genom att ta ansvar för ett större kundkonto, eller rent av genom att lämna försäljningsavdelningen och jobba med ekonomifrågor, marknad eller kundsupport. Då kan du utveckla en djupare insikt om företagets viktigaste kunder och få en förståelse för allt från kundklagomål till hur man kan påverka med marknadsföring. Många av dagens företagsledare har haft flera olika positioner inom företaget innan de har nått toppen.

Det leder oss in på en annan framgångsfaktor – att vara öppen för förändring. Att visa att du är redo för att tänka i nya banor och ta ansvar för nya krav är egenskaper som din chef värderar högt. Om du får erbjudande om att göra något nytt i företaget, ska du starkt överväga att göra det. Även om det är något du kanske inte tänkt dig. Genom att anta utmaningen visar du på flexibilitet, samarbetsvilja och att du vågar ta risker.

Din förmåga att behandla alla medarbetare med respekt är en annan viktig faktor. Jag är också övertygad om att du måste dela företagets värderingar och leva efter dessa varje dag. Du måste tycka om företaget du arbetar för, vara stolt över att var en del av det helt enkelt. Om inte blir du genomskådad fortare än du tror.

 

Tre tips

1. Var aktiv. Låt din chef veta att du vill utvecklas och klättra inom företaget. Men ha tålamod, resan till drömjobbet kan vara lång.

2. Gå sidledes. Prova på att arbeta på andra avdelningar inom företaget. En bred kompetens gör det lättare att avancera.

3. Välkomna förändringar. Får du erbjudande om nya arbetsuppgifter, överväg att tacka ja, även om det inte är precis vad du tänkt dig. Det visar att du är flexibel och redo att ta ansvar.