Försäljning bygger till stor del på relationer, och en positiv första kontakt kan vara avgörande. Men hur närmar man sig en person man inte känner på bästa sätt? Appen Crystal Knows hjälper dig att hitta formuleringarna som får dig att vinna mottagarens förtroende.

Relationer är avgörande vid köp, därför är det viktigt att få en positiv respons vid kontakt med en potentiell kund. Det som fungerar bäst är att bemöta varje person utifrån det sätt de vill bli bemötta, vilket är lättare sagt än gjort om man inte känner personen.

Sociala säljare börjar med att undersöka vad som motiverar den person man vill kontakta. Linkedinprofilen ger värdefulla ledtrådar och tips om vilka gemensamma kontakter och intressen som finns.

Men det hjälper inte att veta mycket om en person om man inte kan omsätta det i ett gott bemötande. Det kräver digitala sociala förmågor som säljare oftast inte tränat upp. Om man lär sig hemligheten med inre motivation och använder moderna verktyg, kan man förbättra försäljningen.

Crystalknows.com är ett effektivt verktyg som visar vilka egenskaper och vilken personlighetstyp en person har och vilken kommunikationsstil du bör använda för att nå fram till just den personen.

Crystal skapar en profil av alla med ett Linkedinkonto utifrån vad som finns att hitta i inlägg på sociala medier, i bloggar och via andra spår vi lämnar online. Informationen bekräftas genom att andra i personens nätverk besvarar frågor. Dessutom kan personen göra en självskattning, vilket ökar precisionen i bedömningen.

Utifrån personlighetsanalysen föreslår Crystal hur du bör formulera dig när du vill kontakta – eller sälja till – en viss person, vilken ton och stil som fungerar bäst och vilka ord och fraser du bör, och inte bör, använda.

Man kan få en och annan värdefull självinsikt också. Crystal har till exempel kommit fram till att jag känner mig trygg med att fatta beslut med begränsad information, och att jag fattar beslut snabbare än de flesta. Samtidigt glömmer jag ofta något viktigt. Vill du vinna mitt förtroende är det bra att le och söka ögonkontakt ofta. Och du ska inte ta dig själv på för stort allvar.

 

1. ANPASSA DIG

Välj kommunikationsstil efter person. Utgå från den andra personens personlighet, och hur den vill bli bemött. Crystal ger dig information som gör det möjligt, och talar ärligt om, med en procentsiffra, hur stor träffsäkerheten i informationen är.

2. SKAPA FÖRTROENDE

Lär dig vad det är som skapar förtroende hos din potentiella kund. Ska du till exempel ha ett personligt tilltal, eller är det bäst att vara kortfattad och gå rakt på sak?

3.UNDVIK IRRITATION

Fungerar humor, sarkasmer och emojis? Crystal ger dig ledtrådar om vad personen du vill kontakta uppskattar, och vad du gör bäst i att undvika. Lyckas du irritera kunden vid första kontakten kan du förstöra hela affären.

4. VÄLJ RÄTT STIL

När det är dags att ta kontakt via mejl får du förslag på tilltal och text som passar utifrån mottagarens personlighetstyp och kommunikationsstil. Använder du formuleringar Crystal inte tycker passar, säger hon till. Crystal kan till och med skriva ett utkast till ett helt mejl utifrån ditt ärende, anpassat till personlighetstypen hos en person du aldrig träffat.