Efter undersköterskor inom hemtjänst och äldrevård samt grundskollärare är företagssäljare Sveriges vanligaste yrke. Bland män hamnar företagssäljare allra högst upp, på plats nummer ett.

Enligt SCB:s senaste kartläggning, som presenterades i mars i år, arbetar över 90 000 personer som företagssäljare. Räknar man även med butikssäljare och säljchefer finns det närmare 315 000 säljare i Sverige.

I årets statistik används för första gången en ny klassificering av yrken, som ska vara modernare och mer detaljerad än tidigare. Den senaste uppdateringen gjordes för 20 år sedan.

Men trots att säljare är ett yrke i stor förändring har inga större justeringar i statistiken gjorts. Sveriges tredje största yrkesgrupp redovisas väldigt summariskt som just bara »företagssäljare«, medan till exempel gruppen butikssäljare i detaljhandeln delas upp i tio olika underkategorier.

– Koderna följer en internationell yrkesklassificering som vi har anpassat till svenska förhållanden. Olika arbetsgivar- och intresseorganisationer har varit med och tyckt till om hur yrkena bör redovisas, och sedan har vi tagit en  mellanväg, säger Susanne Gullberg Brännström, ansvarig för SCB:s yrkesstatistik.

SCB:s definition av företagssäljare är kort och gott någon som arbetar med försäljning gentemot andra företag. Gruppen rymmer allt från annonssäljare till key account managers.

– Med tanke på att det är ett snabbväxande yrke kan det till nästa uppdatering vara intressant att se över om gruppen behöver delas, säger Susanne Gullberg som tror att det kommer att ske tidigast om tio år.

Sedan 2005 har antalet företagssäljare i Sverige ökat med drygt 20 000.

Sju av tio företagssäljare är män. Könsfördelningen har sett ungefär likadan ut de senaste tio åren. Andelen kvinnor har ökat från 26 till 29 procent sedan 2005.

Majoriteten av företagssäljarna har som mest en gymnasieutbildning. Bara en av fem har en utbildning motsvarande en högskoleexamen.

Underlaget till SCB:s statistik bygger till största delen på uppgifter som arbetsgivare enligt lag är skyldiga att lämna in. Dessutom genomför myndigheten enkäter bland drygt 40 000 företag varje år. Den senaste yrkesstatistiken gäller 2014.

En helt vanlig säljare

Den genomsnittlige företagssäljaren är en 43-årig svenskfödd man. Han är privatanställd, arbetar inom handeln eller tillverkningsindustrin och har en månadslön på 38 300 kronor. Han har en treårig gymnasieutbildning och bor i Stockholm. Han heter förmodligen Fredrik.