Den offentliga marknaden må vara snårig. Men där finns stora möjligheter till affärer – även för den lilla leveratören. 86 procent av alla företag som säljer varor och tjänster till stat, kommuner och landsting är småföretag med färre än tio anställda.

– Det stämmer alltså inte att man måste vara ett storföretag för att göra affärer med den offentliga sektorn. En skillnad är vägen in på marknaden. För små företag är det ofta direktupphandlingar som öppnar dörrarna, säger Fredrik Tamm, vd för konsultbolaget Doublecheck som hjälper både säljare och köpare på den offentliga marknaden.

Affärer under ett visst värde kan ske utan det vanliga kravet om annonsering och öppen konkurrens. Varje år sker sådana direktupphandlingar för 120 miljarder kronor, vilket motsvarar 25–30 procent av värdet på den offentliga marknaden, enligt Fredrik Tamm.

Det var i början av 2000-talet, när Fredrik Tamm var anställd på Stockholms Handelskammare, som han började intressera sig för hur stora de offentliga inköpen egentligen är.

– Trots att alla siffror fanns tillgängliga hade ingen sammanställt dem för att visa marknadens faktiska storlek. Tyvärr är den fortfarande omgärdad av många missuppfattningar och myter, säger han.

Affärsidén till Doublecheck var född. Visionen  var att effektivisera den offentliga  upphandlingen. Han började ringa runt till kommunernas inköpsavdelningar för att få fram en lista över deras leverantörer. Han upptäckte bland annat att kontrollen av direktupphandlade leverantörer tycktes falla mellan stolarna. Här borde väl han som konsult kunna komma in och hjälpa kommunerna att få bort oseriösa företag?

– Men intresset för mina tjänster var inte så stort som jag hade trott. När jag ringde upphandlingsavdelningen och frågade vem som kontrollerade leverantörerna hänvisade de till ekonomiavdelningen och tvärtom. På det viset blev kontrollen ingens ansvar.

I dag har Doublecheck samlat in en omfattande mängd data om den offentliga marknaden, och använder kunskapen även för att hjälpa leverantörerna.

– Med hjälp av våra data kan vi göra breda analyser, och till exempel ta fram värdet av upphandlade tjänster eller produkter i en viss bransch i en utvald region. Det vill säga vem som köper av vilken leverantör och för hur mycket, säger Fredrik Tamm.

Databasen innehåller uppgifter om drygt 200 000 leverantörer. Enligt Doublecheck uppgår värdet av den offentliga sektorns inköp till över 800 miljarder kronor årligen. Det motsvarar 21 procent av Sveriges BNP.

Lite överraskande för den som tar del av siffrorna är det stora antalet småföretag som levererar till den offentliga sektorn. 96 procent av företagen har färre än 50 anställda. Tillsammans står de för nästan hälften av försäljningen.

Databasen visar också att andelen lokala företag som vinner upphandlingar är ungefär densamma över landet. Siffran ligger på 30–35 procent.

– Man skulle kunna tro att andelen lokala företag är högre på mindre orter eftersom man känner sin marknad bättre där. Men ofta är företag som vill ta sig in på en viss marknad mer aktiva, medan det lokala företaget sitter och väntar på att kommunen ska ringa upp. Vår statistik visar att affären är lika tillgänglig för alla, oavsett hemvist.

Det finns fyra sektorer på den offentliga marknaden där värdet på affärerna för var och en överskrider 20 miljarder kronor årligen. Det är partihandel med hushållsvaror, byggande, datakonsultverksamhet samt tekniska konsulter och arkitekter.

Att dessa sektorer dominerar märks också när man tittar på de företag som levererar mest till stat, kommuner och landsting. I toppen på listan finns byggföretagen Skanska, Nordstjernan och Peab.

– Även om storföretagen, de med fler än 250 anställda, är få sett till antal står de för 27 procent av volymerna. Och om vi ser till de tio största koncernerna som levererar till den offentliga sektorn så står de för nästan 14 procent av marknadens värde. De är de verkliga välfärdsbolagen, säger Fredrik Tamm.