Det finns just nu drygt 2 300 beviljade utbildningsplatser till företagssäljare inom yrkeshögskolan. (Utbildningar som avslutas åren 2016–2021). Det gör företagsförsäljning till ett av de största områdena inom yrkeshögskolan.

Utbildningarna leder i hög grad till jobb. Men av dem som får ett jobb efter examen uppger endast 20–30 procent att de har ett jobb som helt eller till största delen stämmer med utbildningen.

Det är också många som hoppar av utbildningen innan examen. Inom vissa utbildningar till företagssäljare är examensgraden lägre än 50 procent.

– Med tanke på att efterfrågan på säljare är så stor borde resultaten te sig bättre än vad de gör i dag. En tänkbar förklaring är att utbildningarna saknar det innehåll som efterfrågas i arbetslivet, säger Ana Andric, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan.

I samarbete med Säljarnas Riksförbund har myndigheten därför i en enkät frågat arbetsgivarna vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser de tycker är viktiga när de rekryterar säljare. Cirka 500 företag svarade.

Undersökningen visar att företagen har ett stort behov av företagssäljare, men samtidigt svårt att hitta personer med rätt kompetens.

Kunskaper som hamnar högst på önskelistan handlar om kommunikation, retorik och presentationer. Kunskaper i förhandlingsteknik, olika faser i säljprocessen och säljstrategier kommer tätt efter.

Marknadsföring är en kompetens som hamnar i botten på listan, samtidigt som många säljutbildningar innehåller relativt omfattande kurser i marknadsföring. Att ha specifika branschkunskaper anses inte heller helt nödvändigt.

När det gäller befattningen säljare är utbildning på yrkeshögskolenivå det som arbetsgivarna efterfrågar mest. För key account managers efterfrågar nästan lika stor andel av företagen akademisk utbildning som yrkeshögskoleutbildning.

– Även om svaren från enkätundersökningen inte kan generaliseras kan informationen ge underlag till en diskussion inom branschen och mellan utbildningsanordnare om vilket innehåll som är relevant för utbildningar till företagssäljare, säger Ana Andric.