– Trots att dessa två områden relativt ofta omtalas negativt i media så är kunderna riktigt nöjda, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

– Det som kännetecknar dessa branscher är att den personliga relationen är så pass stark att den värderas väldigt högt av kunderna, trots negativ press.

Energibranschen är den bransch som ökat mest i kundnöjdhet sedan 2010. Det beror framför allt på tre saker, enlig Johan Parmler. Kundklagomålen har minskat betydligt. Energibolagen har börjat fokusera på kundens verklighet snarare än den egna. Och kundernas förväntningar har ökat markant, vilket har att göra med högre förväntan och ett högre engagemang.

 

Tio i topp

Företagstjänster                   75%

Fastighetsförmedling          71%

Privatlån                                70%

Kommun och landsting      70%

Bolån                                      70%

Försäkring                            70%

Bank                                       69%

Träningscenter                    69%

Energi                                    69%

Telekom                                67%

De branscher med störst andel nöjda kunder, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015.