Av 67 ansökningar som kom in föll 22 bort för att de inte levde upp till de krav Myndigheten för yrkeshögskolan ställer. Övriga utbildningar har fått avslag i konkurrens med andra yrkesområden. De ansökningar som fick tillstånd kunde bäst visa att det finns ett behov på arbetsmarknaden och har en bättre anknytning till arbetslivet, enligt myndigheten.