Fenomenet »det gränslösa arbetet« är en trend inom många yrken. Teknikutvecklingen och en ständig tillgång till internet gör att möjligheterna ökar.

På en arbetsplats är handlingsfriheten ofta uppskattad, men samtidigt ställs högre krav på tillgänglighet via mejl och telefon. Många varvar arbete med privatliv och flera forskare pekar på ökad risk för stress.

Vi är på Bjurfors kontor strax innan lunch. Flera mäklare sitter i telefon och pratar husaffärer. Det är samtal som lika ofta sker på kvällar och helger.

– Man är tillgänglig dygnet runt och stänger aldrig av telefonen. Det är en livsstil i mäklaryrket, säger Sandra Messer.

25-åringen har varit mäklare sedan 2012 i Kungsbacka och Göteborg. Hon tycker att det är en balansgång att kunna skilja privatliv från yrkesliv. Ett plus är att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt. På minuskontot finns att relationerna till vänner och familj blir lidande.

– Ibland har mina kompisar svårt med att jag sällan stänger av jobbet, till exempel om vi sitter på lunch eller middag och jag behöver ta samtal från kunder, säger Sandra Messer.

Kontoret och receptionen har öppettider, men mäklarna har inga bestämda arbetstider.

– 8–17 finns inte längre, det är mer flytande. För mig personligen funkar det bra, jag trivs med det och är ganska strukturerad som person. Det är frihet under ansvar.

Inom branschen är fenomenet självklart och inget uppseendeväckande.

– Nej, varken bland arbetsgivare eller kollegor. Det finns inga regler, utan man får sköta det självt.

Inte heller under mäklarutbildningen på universitetet var det någon som tog upp det gränslösa arbetet.

– Utbildningen var väldigt teoretisk, lärarna luftade aldrig frågan. Det var först på praktiken, där jag jobbade med etablerade mäklare, som jag märkte av det, säger Sandra Messer.

Plus och minus med gränslöst jobb

+ Hjälper till i livspusslet.

+ Friare arbetstider och mer ansvar.

+ Större inflytande över eget arbete.

– Känsla av att aldrig vara ledig.

– Ökad stress, kan ge sömnsvårigheter.

– Många överkompenserar när de jobbar hemifrån

Bägges ansvar

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans. Här är deras tips kring det gränslösa arbetet.

För arbetsgivare

Diskutera hur ni hanterar det gränslösa arbetet och vilka strategier som passar bäst för att undvika stress.

 • Behövs rutiner för arbete utanför arbetsplatsen?
 • Hur ska ni förena friheten med god arbetsmiljö och hälsa?
 • Behövs bättre tekniska lösningar?
 • Hur ska ni göra för att få till lagom arbetsbelastning?
 • Behöver ni tydliggöra krav och förväntningar?
 • Finns ett socialt stöd på arbetsplatsen?
 • Behövs utbildning?

För anställda

Om det gränslösa arbetet påverkar dig negativt så diskutera med din chef och sätt tydligare regler.

 • Klargör för dig själv och andra när du är tillgänglig.
 • Begränsa distansarbetet eftersom den sociala kontakten med arbetskamrater är bra för kreativiteten och ditt välmående.
 • Planera din arbetsdag genom att skriva upp vad du ska hinna med: Arbetsuppgifter, pauser, privata ärenden. Uppskatta tidsåtgång för respektive aktivitet. Jämför sedan med den faktiska tidsåtgången.
 • Planera in kontakter med din chef och arbetsplatsen.
 • Ta lunch och fikapauser även vid arbete utanför arbetsplatsen.
 • Skilj på din privata mejl och arbetets e-post.